Aquesta tardor, és el moment de seguir avançant. Els i les socialistes estam preparats per fer-ho. Per això, presentam les millors candidatures per sortir a guanyar i fer realitat un Govern progressista a Espanya.

Candidatura al Congrés dels Diputats

1. Pere Joan Pons Sanpietro

(Palma, 1970)

Llicenciat en Ciències de la Informació (UAB) i Dret (UB), actualment és diputat per les Illes Balears al Congrés. Ha estat cap del Gabinet de Presidència i director de la Fundació Gabriel Alomar. També es secretari executiu d’Idees i Programes del PSIB-PSOE.

2. Sofía Hernanz

(Eivissa, 1970)

Nascuda a Eivissa, l’any 1970. Llicenciada en Dret. Lletrada en excedència per serveis especials a l’Ajuntament d’Eivissa Vila. Va ser Regidora a l’Ajuntament d’Eivissa Vila durant la legislatura 1995-1999. Ha estat consellera del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i Diputada del Parlament Balear en la legislatura 1999-2003. Es la Directora Insular de l’Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, des de l’any 2008 fins l’actualitat.

També va ser membre de l’Executiva del PSIB-PSOE entre 2000-2004 i de l’Executiva de l’Agrupació municipal d’Eivissa (2005-2006). Actualment, és membre del Comité Insular de la Federació Socialista d’Eivissa.

3. Pau Morlà

(Alaior, 1968)

Diplomat en Magisteri i Llicenciat en Geografia per la UIB, és professor de llengua catalana. Ha estat batle d’Alaior i regidor durant 20 anys (1995-2011), i és membre de l’executiva de l’Agrupació Socialista d’Alaior i membre de l’executiva insular del PSIB-PSOE de Menorca.

4. Maria Bel Llinàs

(Artà, 1993)

Graduada en Dret per la UIB, Màster d’accés a l’advocacia per la UGR i la ICAGR, advocada, cap de gabinet de la Delegació del Govern, regidora de l’Ajuntament d’Artà i secretària d’Habitatge de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears.

5. Pep Toni Mayans
6. Amanda Fernández Rubí
7. Jaume Oliver Vallès
8. Clara Costa Tur

Suplents

1. Joan Aznar
2. Sílvia Pérez
3. Pep Marí
4. Rafaela Sánchez

Candidatura al Senat per Mallorca

1. Cosme Bonet

(Ses Salines, 1974)

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, és l’actual Conseller Executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca i President de la Federació Socialista de Mallorca. Ha estat Diputat al Parlament de les Illes Balears i Conseller de Presidència al Consell de Mallorca.

Suplents

1. Cristina Alonso
2. Sergi Rigo

2. Susanna Moll

(Neuss, Alemanya. 1964)

Llicenciada en Filologia Hispànica, forma part de la Junta Rectora de la Institució Pública Antoni M. Alcover, del Consell Municipal de Cultura i de la junta directiva de l’OCB,i és la secretària general de l’Agrupació Socialista Palma-Eixample.

Suplents

1. Lluís Socias
2. Pepa Ramis

Candidatura al Senat per Eivissa i Formentera

1. Patricia Abascal

(Ses Salines, 1974)

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, és l’actual Conseller Executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca i President de la Federació Socialista de Mallorca. Ha estat Diputat al Parlament de les Illes Balears i Conseller de Presidència al Consell de Mallorca.

Suplents

1. Rafael Ramírez
2. Lucía Prats

Candidatura al Senat per Menorca

1. Carme Garcia Querol

(Ses Salines, 1974)

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, és l’actual Conseller Executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca i President de la Federació Socialista de Mallorca. Ha estat Diputat al Parlament de les Illes Balears i Conseller de Presidència al Consell de Mallorca.

Suplents

1. Josep Mercadal
2. Maria Gràcia Mercadal