Imprimeix

Assistim a una altra setmana negra dels governs del Partit Popular.

logo okL'Agrupació Insular de Formentera denuncia la incapacitat del PP per gestionar la crisi en l'educació ni per defensar els interessos de Balears en els Pressuposts Generals de l'Estat.

Fa ja més d'un mes d'ençà que començà la vaga del sector educatiu i el president Bauzá encara no s'ha reunit amb els representants dels docents ni una sola vegada. Els Socialistes de Formentera, davant d'aquesta situació, hem de denunciar l'incapacitat de gestió del Partit Popular. Lamentablement aquesta no és l'única situació davant la qual el Partit Popular està resultant una càrrega als ciutadans en comptes de ser una solució.

La seva gestió està sent incapaç a Balears i incapaç a Madrid, com hem vist amb l'avanç dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014.

No és de rebut que, davant el greu conflicte educatiu generat per Bauzá i escenificat per la Consellera Camps, s'intenti aterroritzar als pares dels alumnes de les Illes sol·licitant llistes negres dels alumnes que no assisteixen a classe. Fets i actituds com aquestes ens duen a la memòria els temps més foscos i obscurs de la nostra història contemporània. El govern Bauçà presumeix d'un tarannà que s'allunya molt del consens i s'apropa a l'autoritarisme via decret llei.

És clar i evident que la solució a aquest conflicte passa per una millora del sistema educatiu. Però aquesta millora és imprescindible que arribi per la negociació amb tota la comunicat educativa, tot establint acords. La solució no es troba mitjançant el xantatge, les posicions de força o amb missatges buits de contingut. El govern ha de demostrar sensibilitat i voluntat política real de solucionar els problemes del sistema educatiu.

El Partit Popular ha obert una ferida dins la nostra societat. En els anys que duu de legislatura, la seva irresponsabilitat en la gestió de govern, especialment la relacionada amb l'educació, ha generat un desgast de les relacions socials dels ciutadans i l'equip de govern. Si el PP no té clar això serà impossible treballar en la recerca de consensos que millorin l'educació dels nostres fills i filles.

L'incapacitat de solucionar els problemes dels ciutadans d'aquest Govern i el poc pes que té el Sr. Bauzá a Madrid també s'ha vist reflectit en els Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2014. Aquests pressuposts que han denominat de la "recuperació" venen a suposar que els ciutadans més desafavorits tinguin més dificultats en el dia a dia. Que s'incrementi el nombre de desocupats, augmentin els "copagaments" i segueixin les retalledes en salut i educació farà que molts de ciutadans i ciutadanes no puguin accedir als mateixos, i per tant, la seva qualitat de vida es veura molt minvada.

El partit popular de Balears s'està convertint en un problema per als ciutadans d'aquesta comunitat i està demostrant una incapacitat total en la defensa dels interessos de tots nosaltres.

Els Socialistes de Formentera volem recordar que quan el PSIB estava en el Govern a Balears dels Pressupostos Generals a l'any 2008 van arribar 300 milions d'euros, a l'any 2009 van ser 450 milions d'euros i en el 2010 la quantitat va ser de 510 milions. Per al 2014 arribaran a Balears 74 milions d'euros el que suposa que serem una de les comunitats autònomes que contarà amb menys inversió estatal per habitant

Davant això només ens sorgeix una pregunta, a què dedica l'equip de govern del PP el temps, perquè està clar que a resoldre els problemes dels ciutadans NO.

El Sr. Bauzá i el seu equip de govern estan resultant ser incapaços a Madrid i incapaços a Balears.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

дела домашние

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube