Imprimeix
PDF

El PSOE denuncia que pressupost del CIMe és una ficció que aplica retallades ideològiques i no dóna resposta a les necessitats

 rdp pressuposts CIM "Una fal·làcia i una absoluta ficció". D'aquesta manera defineix el projecte de pressupostos del Consell de Menorca el conseller portaveu del grup Socialista al CIMe Joan Marquès. Marquès empra aquests adjectius per definir uns comptes públics "que se sustenten en una sèrie d'ingressos absolutament incerts".

Com a exemple s'ha referit als 1,7 milions per l'impost del tabac. "Qui es creu aquest ingrés per molt que vingui avalat per una comunicació oficial del Ministeri?", ha reflexionat Marquès.

El conseller ha advertit que els pressupostos "no responen al que demanen els agents econòmics i socials" i denuncia que Menorca pateix les conseqüències de "la deixadesa de funcions" del President Bauzà a l'hora de reivindicar a l'Estat un finançament just per a la Comunitat. "El Consell depèn en un 95-97% d'ingressos que li han de venir de la CA, i per tant se'n ressent. I tot això amb la complicitat del nostre president que vota favorablement a la línia d'ingressos".

Marquès denuncia que un una situació de clares dificultats com l'actual calia "un acord per establir 3-4 eixos prioritaris sobre els quals centrar la iniciativa política i econòmica....però no ho hem vist. Són uns comptes que mimetitzen l'estructura de partides d'anys anterior, que era coherent i encaixava perfectament en moments econòmics diferents. Però ara aquest equip de Govern no se n'assabenta i enlloc de transformar tota l'estructura pressupostària ho vol maquillar". El que sí fan és "donar cobertura a mesures clarament ideològiques del PP, que al Consell s'acaten d'una manera submisa".

Benestar Social

La ficció, l'intent de maquillatge, d'aquests pressupostos s'evidencien a tots els departaments una cop analitzats a fons. La consellera Noemí Gomila explica que l'increment en departament Benestar Social d'un 12% anunciat per l'equip de govern del Consell és "completament irreal. A més aquests pressupostos ens creen una notable preocupació sobre com podrà la consellera fer front, durant el 2013, a l'augment de les dificultats dels ciutadans i ciutadanes".

Gomila detalla que dels 14 programes de què disposa el departament la meitat davallen l'aportació econòmica. Així l'atenció a les drogodependències es redueix un -2,5%, "aturant programes que s'havien posat en marxa al 2012 amb Projecte Home d'atenció directe al centre penitenciari". El Servei Insular de Família pateix un retall del 3,5%, "cosa que preocupa, perquè si hi ha un moment en què s'ha de tenir especial atenció amb les famílies és precisament ara". La Cooperació i Suport als Serveis Socials Comunitaris Municipals baixa un 5%. "En aquest cas resulta molt significatiu que el Consell no estigui donant el suport, molt necessari, als Ajuntaments per poder ser més efectius davant les necessitats bàsiques dels nostres conciutadans". L'atenció a la gent gran dependent i envelliment actiu es rebaixa un 1%. "Estem xerrant de programes que no suposen un cost elevat, però sí un benefici importantíssim per aquestes persones". Per últim baixa per segon any consecutiu el programa d'atenció a l'Immigrant (-22%) deixant-lo "en la mínima expressió".

La consellera també explica que s'ha es crea un nou programa (2311), però adverteix que "no aporta cap novetat ni actuació concreta per abordar de forma clara la necessitat de la població menorquina en serveis socials.

Fins i tot es recupera un programa que el mateix equip de govern havien fet desaparèixer al 2012. Es tracta d'una una partida d'ajuts a entitats socials per a programes d'atenció dotada amb 130.000 € (150.000 l'any 2011). Però aquesta és una recuperació fictícia: "la partida està executada en l'exercici 2012: al desembre la consellera Herràiz ha portat a aprovació del Consell Executiu aquesta partida exactament, però és per accions que ja s'han dut a terme en el 2012. El que fa la consellera és apedaçar una errada dels anteriors pressupostos. Fruit de la pressió que ha patit i de la poca resposta que estava donant en Serveis Socials ha hagut d'aprovar aquesta partida enguany, però com que no tenen pressupost la inclouen als comptes de 2013. Això és enganar i no voler reconèixer que s'han equivocat", argumenta la consellera.

Gomila també ha repassat alguns dels 6 programes restants, els que en teoria pugen. "En polítiques de gènere que es va anunciar una pujada substancial (27%), però realment ens trobem noves partides que no impliquen, en absolut, nous serveis ni tampoc millora dels existents donat que l'augment recau en prestacions de serveis com ara la neteja, o el lloguer, que apareix per primera vegada". De fet la consellera socialista adverteix que hi ha un fet coincident en tots el programes que pugen en el seu resultat final. "Sorprèn que el què augmenta en tots ells és la partida de neteja, que en alguns casos arriba a pujar 60.000€, cosa plenament increïble. Senzillament creiem que forma part d'aquest maquillatge de partides".

Pel que fa a la prestació del Servei específic de Centre de Dia Alzheimer de Maó es retalla un 70.534,40€ (-36%). "Que expliqui la consellera com portarà a terme la gestió del centre amb 70.534,40€ manco, tenint els mateixos usuaris i el mateix finançament per part govern balear" En Discapacitat, partint de la base que també s'ha augmentat la partida de neteja notablement (s'ha duplicat), es pot observar com s'introdueix una partida en el cap.4 de Transferència de Convenis 2012. "Es pot donar a entendre que és un augment de serveis. Però és enganyós ja que es tracta de la quantitat pendent de transferir del Govern al Consell del Conveni de finançament de les places concertades en discapacitat, conveni ja signat dins el 2012 i del que queden pendents de cobrament 1.665.101,27€".

D'altra banda hi ha una "disminució de la partida en el que respecte a places del Centre Ocupacional, però també es veritat que s'estima un augment significatiu de les places d'Habitatge Tutelat i de Centres de Dia. (CO -166.960€, CD +237.919,60, HT +156.570,61€)". Un compromís que topa amb el fet que els ingressos d'aquesta àrea "no pugen sinó que es manté la mateixa aportació CAIB places concertades Discapacitat. Per tant no s'acaba d'entendre com es composaran aquestes places"

Respecte als ingressos provinents del Govern cal advertir que desapareix un ingrés de 306.657,20 de places dependència als serveis del CIMe, desapareix el finançament Prevenció Drogodependència (106.315€) i es redueix a més de la meitat l'aportació de la CAIB en immigració (passant de 250mil a 108mil). Pel que fa al Pla de Prestacions Bàsiques es redueix de 315.135,49 a 150.000; "amb el que resulta després una davallada de l'aportació final que farà el Consell. per tant, en moments de màxima dificultat les prestacions socials bàsiques tindran menys recursos per atendre a la població".

Educació, Cultura i Patrimoni

En relació a Educació, Cultura i Patrimoni, la consellera Joana Caules considera que a banda "de rebaixar en Educació i augmentar en Patrimoni, els pressupostos evidencien el desconeixement i la desconnexió amb la realitat de Menorca a nivell educatiu, cultural i de patrimoni.

Caules denúncia que es castiga entitats, associacions o col·lectius que han estat crítics o que simplement demanen diàleg enlloc d'imposició. "Són retalls selectius: s'elimina una partida de 4.800 € destinada al Moviment de Renovació Pedagògica i es redueix a la mínima expressió la del Consell Escolar, només 1.000€". La consellera lamenta que amb aquests pressupostos ideològics s'intenti "silenciar veus de professionals, de la comunitat educativa; és pretén ofegar-los un poc més perquè tinguin menys marge d'actuació, de maniobra, i per tant molestin menys. Però no se n'adonen que la comunitat educativa de Menorca no callarà perquè tingui menys suport econòmic.

"No és un tema econòmic. No volen gent que reflexioni, no necessiten gent que pensi, no necessiten gent que opini" ha denunciat Caules qui també ha advertit que disminueix la partida d'Educació d'adults en 65.000 euros (més d'un 20%), mentre les beques per estudis fora de Menorca passa de 60.000 a 50.000".

Uns retalls ideològics que també s'aprecien en Cultura. "Desapareixen els objectius i accions encaminades a aconseguir una major presència del català en els diferents àmbits de la societat menorquina, així com donar suport a entitats i associacions que treballen en el camp de la cultura popular. També desapareixen les campanyes de promoció de la llengua catalana a revistes locals, a l'empresa i clubs esportius...i el muntant de tot això no arriba a 20.000 euros. És evident que no és un tema de reducció pressupostària, sinó un retall selectiu de suport a la nostra llengua i cultura. És una continuació de la seva manera d'actuar durant aquest any i mig. No ens sorprèn, però ens entristeix".

En Patrimoni els pressupostos són "fruit de la manca de transparència de gestió des que governa el PP i la falta de consens amb les entitats i associacions que treballen en aquest àmbit. L'equip de govern ven que als pressupostos hi ha una partida específica de 270.000€ per a Menorca Patrimoni de la Humanitat però no diuen a costa de què s'estableix. Però segons ens informà la consellera aquesta partida serà per contractar empresa redactora, fotos aèries, publicitat, i si sobra alguna cosa, per alguna actuació en els béns inclosos en la candidatura. No podem compartir aquest tracte al patrimoni". Caules també denúncia que desapareix el programa de turisme cultural, que estava dotat amb 144.000 euros. "El que no es pot permetre és deixar d'atendre les han de ser les prioritats: mantenir, cuidar, conservar. Esteim d'acord que Menorca sigui Patrimoni de la Humanitat, en cap cas qüestionem el projecte, però el que no podem fer amb pressupost propi és renunciar a conservar, per prioritzar una candidatura. És absurd".

Formació i Treball

En formació i treball la consellera socialista recorda que va ser en els anteriors pressupostos quan realment es va perdre capacitat pressupostària en aquesta àrea..."aquest any és una continuació de 2012. Per tant són els pressupostos de la resignació, de la inhibició de l'administració pública vers les polítiques actives d'ocupació". En aquest aspecte ha valorat "l'esforç que fa el departament per treure el màxim profit de tot el que pot aconseguir, però trobem a faltar una capacitat molt més reivindicativa davant d'altres administracions per assolir un fiançament adequat davant del fet que cada vegada hi més exclusió, més precarietat i misèria. No pot ser que l'administració pública renunciï al paper que li pertoca, i menys quan és prioritari que amb les xifres d'aturats que tenim s'inverteixi en polítiques actives, independentment siguin o no competències pròpies".

Ordenació de Territori

Pel que fa a Ordenació de Territori Joan Marquès explica que els pressupostos mantenen una "línia continuista. Se sustenta i es fia a la reactivació econòmica decisions urbanístiques, quan hi ha decisions que provoquen desconcert en els promotors que el propi PP ha contribuït a alimentar fent afirmacions falses d'impediments del PTI". A més recorda que la Norma Territorial Transitòria "que havia d'estar ja vigent, porta un endarreriment que no s'acaba de justificar".

Turisme

Per a Marquès és en l'àmbit turístic on es produeix "l'error més significatiu de gestió. En època del diputat Jaume Ricard Tadeo i Florit (anterior legislatura) el Govern Balear destinava 9 milions a polítiques turístiques del Consell, mentre que en època del president Santiago Tadeo hi destina 0 euros. En definitiva amb el 1,5 milions de recursos propis per a promoció turística "Menorca finança la promoció turística de Mallorca".

Innovació

Pel que fa a la innovació el conseller socialista adverteix que respecte al Parc Bit es fa una menció genèrica en els objectius d'aquesta àrea però aquest objectiu no té partida econòmica prevista".

Transport Públic

En matèria de transport públic Marquès adverteix que "quan no s'incentiva suficientment en freqüències i mitjans a les hores de més demanda –com és el cas-, el servei se'n ressent".

Economia, Medi Ambient i Habitatge

Finalment la consellera Gari Petrus s'ha referit a l'àrea d'Economia, Medi Ambient i Habitatge com "la gran perdedora dels pressupostos", ja que davalla 817.000 euros (16%) respecte 2012. 333.000 d'aquest 817.000 són del programa Agència Reserva de la Biosfera amb la desaparició del programa LIFE Boscos, Agendes Locals 21 i el programa d'Educació Ambiental; mentre agricultura pateix una retallada de 428.000 euros "en totes les ajudes al món agrari relacionades amb la condició de Reserva de la Biosfera".

Petrus denuncia la incoherència entre les declaracions i els fets de l'equip de govern. "Tant que s'omplen la boca respecte a la importància del medi ambient i la conservació del territori, però deixen aquesta àrea buida de contingut", una situació que es referma amb les retallades de partides petites per a entitats que treballen per a la protecció del medi natural. Una incoherència que també queda palesa en el fet que s'obre "una partida nova sobre gestió de l'aigua, quan el Conseller sempre ha dit que no és una competència pròpia del Consell; és en el que s'ha emparat sempre que nosaltres volem incidir-hi". En relació a la no continuïtat del projecte LIFE Petrus considera que si el Consell fes feina a nivell mediambiental "per programes concrets que tenen a veure amb els objectius que marca Europa és podrien aprofitar aquestes partides pròpies per fer l'aportació que demanen les institucions europees i rebre'm així les seves ajudes...perquè així ens quedem sense pa ni panellet".

Per concloure el secretari general del PSOE Vicenç Tur ha recordat que els comptes públics del Consell tanquen els debats pressupostaris que van començar amb els Pressupostos Generals de l'Estat. "Tots aquests debats s'han fet des de l'obsessió, única i exclusiva, de reducció del dèficit i el deute. En canvi en cap pressupost s'atén l'obsessió que defensem els socialistes d'incentivar l'economia, resoldre els problemes de la gent i, especialment, mantenir aquesta cohesió social tant necessària en moments de dificultat".

En definitiva es tracta d'uns pressupostos "completament submisos i en cap cas reivindicatius. És molt trist es paper del PP de Menorca davant els PGE i davant els Pressupostos CAIB. I això té una conseqüència clara i evident en els pressupostos del Consell. No han estat capaços de reivindicar ni una sola necessitat de Menorca. Ho hem vist aquests dies al Parlament quan el president Tadeo vota en contra de totes les esmenes, amb disciplina de partit, mentre vàrem veure com la Sra Salom s'alçava del Parlament en algun moment per no votar en contra de segons quines perquè no hi estava d'acord. De fet encara no té fets els pressupostos del Consell de Mallorca perquè no està d'acord amb les línies d'inversió que li marca el Govern Bauzà"

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube