Imprimeix

El PSIB-PSOE presenta al•legacions contra l’arbitrarietat i falta de transparència que el Govern introdueix en el decret llei de reactivació econòmica

Marc Pons pEl diputat del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha criticat l’arbitrarietat i la falta de transparència que el Govern Bauzá vol introduir amb el decret-llei d’activació econòmica en matèria d’indústria, energia i altres activitats. Pons ha informat que les al·legacions que ha presentat el PSIB-PSOE a aquesta norma tenen com a principal objectiu corregir aquest dèficit. 

El Decret Llei d’activació econòmica en matèria d’indústria, energia i altres activitats – que ara el Govern tramita com a Llei- “abandona completament l’objectiu inicial d’afavorir un canvi de model econòmic i es converteix en un instrument que donarà total llibertat al director general d’Indústria per autoritzar grans instal·lacions energètiques en sòl rústic sense haver de tenir en compte ni la opinió ni la voluntat insular i municipal”, ha afirmat Pons. El diputat socialista ha afegit que el decret “atorga immunitat a totes les activitats que en aquests moment es troben al marge de la legalitat urbanística i a més, amb l’excusa de la simplificació administrativa, suprimeix qualsevol tipus de tramitació, només en unes activitats molt concretes en funció del interès particular i no pas de l’interès general”.  

Pons ha detallat que les esmenes socialistes es divideixen en tres grans blocs. El primer té per objectiu “que siguin els Consells Insulars i els Ajuntaments els qui tinguin la darrera paraula en l’atorgament d’infraestructures energètiques en sòl rústic”. Una voluntat que contrasta amb el fet que tant el Decret llei com el projecte de llei només preveu que sigui el Govern qui ho decideixi “sense necessitat d’escoltar a ningú i sense haver de passar pel Parlament per poder modificar les condicions”. En aquest sentit, Pons ha explicat que l’esmena del PSIB-PSOE pretén recuperar aquesta competència per als Ajuntaments (amb la llicència d’obres) i per els Consells si hi ha declaració d’Interès General. 

Lligat a aquest primer bloc el diputat socialista ha recordat que el projecte de llei fa referència expressa a la potenciació de la Biomassa. “Veiem bé que s’aposti per aquesta energia renovable; però presentem esmena per tal que si s’estableix un conglomerat de finques per l’explotació industrialitzada de Biomassa aquestes instal·lacions s’ubiquin en polígons industrials i no en sòl rústic”. 

El segon dels blocs de les esmenes estan lligades a garantir el compliment de la normativa d’activitats classificades d’igual manera per a tothom. “Les nostres esmenes pretenen que no hi hagi una mena d’immunitat per totes aquelles activitats que s’han desenvolupat de forma il·legal i que amb aquesta normativa puguin aflorar sense haver de fer cap adaptació a la normativa existent”, ha afegit Marc Pons. D’aquesta manera es pretén frenar la “greu arbitrarietat i l’evident inseguretat jurídica” que recull aquesta part del projecte de Llei. En aquesta línia, Pons també ha anunciat que el PSIB-PSOE proposa esmenar “el disbarat urbanístic que suposa poder autoritzar projectes d’activitats que incompleixin els Plans Generals”. 

Finalment, el tercer bloc d’esmenes aborda el fet que “el PP, amb l’excusa de la simplificació administrativa, ha decidit saltar-se tràmits en activitats molt concretes, mentre estableixen el mateix recorregut de tramitació administrativa per a la resta d’activitats. No han simplificat, sinó que han suprimit, en alguns casos, requisits lligats a l’avaluació d’impacte ambiental. Per exemple una gran torre de comunicacions en una Àrea Natural d’Especial Interès, un gasoducte o una explotació forestal de 500 hectàrees amb maquinària pesada no necessitarà avaluació d’impacte ambiental; però en canvi una pedrera o una explotació agrària sí que la necessita. Això no és simplificació administrativa, això és una arbitrarietat”. 

Marc Pons ha detallat que l’aposta del PSIB-PSOE passa perquè “aquesta Llei es basi en els principis de transparència i de justícia (que tracti a tothom per igual) evitant arbitrarietats urbanístiques en funció de la voluntat dels qui governin en aquell moment”. 

El diputat socialista ha criticat el tarannà poc democràtic del Govern tenint en compte que aquest és el 14è Decret llei que ha impulsat l’executiu autonòmic. “Tot s’ha anat aprovant per Decret llei, un fet que implica un menyspreu cap al Parlament ja que les normes ja estan en vigor quan es debaten i que no permet molts d’informes d’administracions i autoritats responsables ( el Consell Consultiu és l’exemple més clar); a més imposen a l’oposició un espai concret de debat i no permeten poder presentar alternatives complertes”, ha denunciat Pons.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

дела домашние

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube