Imprimeix
PDF

El PP vota en contra d'incorporar a Balears la protecció dels espais naturals que preveu la Llei del Sòl estatal

jaume carbonero

Carbonero denuncia en el Parlament que "zones com Cala Blanca a Mallorca o Cala d'Hort a Eivissa estan en perill" perquè el Govern Bauzá es bota la protecció estatal amb la Llei 7/2012 autonòmica

Palma, 31 d'octubre 2012.- El Grup Parlamentari Socialista ha criticat avui "la intenció" del Govern del PP d'urbanitzar "espais naturals protegits" per la Llei del Sòl estatal. "Espais com Cala Blanca a Mallorca o Cala d'Hort a Eivissa estan en perill perquè el Govern autonòmic s'està botant la normativa estatal de llei del sòl", ha explicat el diputat socialista Jaume Carbonero.

En la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Carbonero ha defensat una Proposició No de Llei perquè el Parlament insti al Govern "a aplicar el contingut íntegre de l'apartat 4 de l'article 13 del RDL 2/2008", que va actualitzar la Llei del Sòl estatal i que prohibeix la urbanització d'aquests espais naturals, tot i que estiguin parcialment transformats.

El problema ve de la contradicció que existeix entre la norma estatal -més proteccionista- i la llei autonòmica. Mentre la Llei 7/2012 de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible permet urbanitzar els espais "sigui quina sigui la seva classificació urbanística prèvia"; la norma estatal no permet, en cap cas, desprotegir un espai natural protegit si no és per "canvis provocats per la seva evolució natural, científicament demostrada".

Per això, Carbonero ha presentat aquesta PNLL, per aclarir i incorporar definitivament les condicions de protecció de la llei estatal a la llei autonòmica, cosa que per altra part és natural, ja que una norma autonòmica no pot contravenir una altra llei superior estatal.

El Partit Popular, no obstant, no ha volgut donar suport a la PNLL, ja que ha considerat obvi i natural que la llei autonòmica respecti la protecció que preveu la llei estatal.

"Lamentablement, segueix sense quedar clara i definitiva" la protecció d'aquests espais naturals. "La llei autonòmica, tal com està ara, permetrà la urbanització d'aquests espais", ha denunciat el diputat. Carbonero la lamentat que "el Partit Popular posi els interessos d'uns pocs per davant de patrimoni comú, i obri la porta a que s'urbanitzi el sòl protegit".

El diputat socialista ha afegit que la desprotecció d'aquests espais per la Llei autonòmica és, a més a més, "il•legal" ja que va en contra d'una Llei estatal superior, que només preveu que el grau de protecció pugui ser superior, mai inferior. El PSM-IV-Entesa i Més per Menorca sí ha donat suport a la iniciativa.

------------------

Aquest és el punt 4 de l'article 13 que el Grup Socialista volia instar al Govern a aplicar:

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.

Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube