Imprimeix
PDF

El PSIB presenta més de 300 esmenes al pressupost per reforçar les polítiques d'atenció a les persones

Vicenç 19 abril Vicenç Thomàs: "És imprescindible reduir les grans partides destinades als bancs i  poder dedicar més doblers a les persones: a educació, sanitat, ocupació i serveis socials"

Palma, 30 de novembre 2012.- El Grup Parlamentari Socialista ha presentat més de 300 esmenes als Pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 2013, amb l'objectiu clar de fer-los més socials i més centrats en donar solució als problemes que pateix la ciutadania. "És imprescindible reduir el ritme de pagament dels interessos bancaris i dedicar més doblers a les persones: a educació, sanitat, ocupació i serveis socials, ha declarat el portaveu parlamentari adjunt, Vicenç Thomàs.

Les més de 300 esmenes socialistes intenten, en la mida del possible, millorar les partides que beneficien directament a la ciutadania, i també posar en evidencia les mancances greus del pressupost per afrontar els problemes que més preocupen als ciutadans de Balears. "Educació, Sanitat, Serveis Socials i Ocupació són àrees que aquest pressupost deixa desateses" ja que només hi dediquen 5 de cada 10 euros pressupostats, ha explicat Thomàs. El PP "segueix castigant els serveis públics de l'Estat del Benestar, que no estan suficientment dotats per cobrir les necessitats mínimes actuals", ha afegit.

Davant el problema més greu que afecta actualment a les Illes Balears, que és l'atur, els socialistes proposen dissenyar un Pla d'ocupació i destinar més recursos a polítiques de segona oportunitat, especialment perquè els joves puguin retornar al sistema educatiu, i duplicant els recursos de suport als autònoms i l'economia social.

Igualment, els socialistes proposen que es recuperi el Consell Econòmic i Social, un òrgan estatutari amb un cost de funcionament molt reduït, així com altres òrgans bàsics, com ara el Defensor de l'usuari. "En aquests moments de dificultats, és més necessari que mai recuperar els espais de diàleg i d'anàlisi, per poder així trobar les millors solucions per anar cap a la recuperació d'aquesta crisi econòmica i d'emergència social", ha  explicat Thomàs.

En matèria de Sanitat, els socialistes proposen que l'impost d'hidrocarburs, conegut popularment com a "cèntim sanitari", es dediqui íntegrament a finançar la sanitat pública, que en aquest pressupost torna a patir una mancança d'uns 200 milions d'euros.

En matèria d'educació, els socialistes demanaran, entre d'altres, que es pressupostin els 14 milions d'euros que actualment manquen per pagar els sous dels docents durant tot l'any. Igualment, els socialistes reclamen que s'acabi de cobrir les necessitats de la llei de dependència, on actualment hi hauria un forat de prop de 10 milions d'euros.

Els socialistes també aprofiten les esmenes per demanar que es modifiqui la proposta del finançament consells (perquè no perdin els 31 milions de les bestretes) i dels ajuntaments, garantint el Fons de Cooperació Local.

Reduir despesa no imprescindible i pagaments als bancs

Les esmenes socialistes proposen que el pressupost que es destini a polítiques socials surti principalment de la renegociació de les grans partides destinades a pagar els bancs, del fons de contingència –que es redueix de 6 a 1 M€ - així com de despesa no imprescindible i del finançament d'IB3. Igualment, es fa una redistribució de prioritats dintre dels diferents capítols.

El PSIB proposa reduir en 7,8M€ (un 25%) la partida d'IB3, la única empresa pública que manté el pressupost intacte, mentre totes les altres han vist reduït dràsticament el seu. Els socialistes no entenen per quins motius IB3 s'ha de salvar de la reducció pressupostària general i considera que hi ha altres partides més socials a les quals s'hauria de destinar aquest doblers. A la vegada, però, els socialistes proposen crear un fons especial d'1 milió d'euros per donar suport a projectes audiovisuals.

El PSIB ha reduit també doblers d'inversions immaterials, i dels estudis i treballs tècnics, ja que el pressupost és imprescindible per assegurar les necessitats de les persones que més estan acusant la recessió econòmic. Per això, s'eliminen aquests conceptes i es dediquen a despeses en serveis que permetin dur a terme atenció directa a les necessitats de les persones.

En la mateixa línia d'eliminar inversions no imprescindibles, el PSIB vol reduir el que es dedicarà a depuradores, redirigint el pressupost a matèries socials. I, donades les circumstàncies d'especial necessitat que vivim, els socialistes proposen la supresió el 2013 del nivell 33 per als funcionaris ex-alts càrrecs que ara tenen garantit el màxim nivell de sou. Els socialistes consideren que tots els ciutadans han de contribuir en aquests moments de dificultats, i per això proposen eliminar les dietes dels membres del Govern per participació en les activitats relacionades amb el Parlament de les Illes Balears, ja que aquestes són part essencial de la seva feina per facilitar la tasca de control al govern. Una altra esmena proposa que les dietes per participació en reunions dels òrgans col·legiats de direcció del sector públic instrumental siguin inferiors a 50 euros.

Finalment, en les esmenes, el PSIB també critica aquests pressuposts per obscurs, amb falta de claredat i concreció, sobre tot en matèria impositiva. Els imposts anunciats pel Govern no es podran aplicar dia 1 de gener, perquè no van acompanyats d'una llei que els autoritzi. Per tant, la Llei de pressuposts del 2013, quan s'aprovi, serà una llei incompleta o il·legal.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube