Imprimeix
PDF

El PSIB-PSOE presenta una iniciativa contra els desnonaments per rescatar les persones que no puguin pagar l'hipoteca

Armengol i Diéguez desnonaments  "Quan un ciutadà no paga l'hipoteca és perquè no la pot pagar. L'habitatge és la darrera cosa que es deixa de pagar", ha declarat la portaveu socialista al Parlament de les Illes Balears, Francina Armengol.

La Proposició de Llei presentada al Parlament de les Illes Balears, en cas de ser aprovada, passarà a iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats, on serà defensada per tres diputats autonòmics.

El PSIB-PSOE presentarà una Proposició de Llei per posar fi al problema sagnant dels desnonaments, que l'any passat va fer que més de 100.000 famílies perdessin ca seva a tota Espanya, 4.000 d'elles a les Illes Balears, segons la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La filosofia d'aquesta proposta és basa en el rescat a les persones de la mateixa manera que el Govern de l'Estat rescata els actius tòxics dels bancs a través de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la reestructuració bancària (SAREB).

"Quan un ciutadà no paga l'hipoteca és perquè no la pot pagar. L'habitatge és la darrera cosa que es deixa de pagar", ha declarat la portaveu socialista al Parlament de les Illes Balears, Francina Armengol.

Per això, els socialistes han presentat "una llei d'emergència", davant el drama social que suposen els desnonaments. Els socialistes volen "posar fre" a aquest procés de degradació social i donar resposta al clam popular que exigeix una sol·lució. "S'ha gastat molt de doblers en rescatar els bancs. Ha arribat el moment d'invertir doblers per rescatar els ciutadans que tant s'ho mereixen", ha opinat Armengol.

La proposta ha estat presentada per la portaveu parlamentària juntament amb el diputat Antoni Diéguez, que han explicat aquest procediment nou, especial i sumari, davant el Jutjat de Primera Instància, on el particular que no pot atendre el pagament de les quotes hipotecàries de la seva vivenda habitual o del seu local, en cas de ser autònom, demana el rescat del seu crèdit.

Aquest procediment suposa la paralització immediata de qualsevol procés d'execució hipotecària, si s'hagués iniciat, i la suspensió de l'acumulació d'interessos, tant els ordinaris com de demora. Els jutges serien els responsables d'autoritzar el rescat. A partir d'aquest moment, l'hipoteca passa a ser del SAREB, que només pagaria al banc propietari el 54,2% de l'import del crèdit i per tant només reclamarà al deutor aquesta quantitat. Aquest 54,2% és l'import que el banc pagaria (segons normativa FROB actual, que pot variar) si s'arribés a fer l'execució hipotecària i s'adjudiqués com a un actiu tòxic.

D'aquesta manera, el propietari de la vivenda ha de pagar l'hipoteca al SAREB, amb una reducció del deute i de la quota hipotecària al 54,2% de la quantitat inicial. En aquest moment, es cancel·len també els avals personals del deutor, que ja només podria respondre del deute amb la vivenda, tal com preveu la figura de "la dació en pagament", que queda així superada.

Malgrat aquesta reducció, i si encara el deutor no pot fer front al nou crèdit hipotecari reduït, la proposta presentada pel PSIB-PSOE preveu que el SAREB ofereixi al propietari dues opcions: seguir vivint en l'habitatge però en règim d'usufructe, durant un termini determinat; o viure en l'habitatge pagant un lloguer social.

La Proposició de "Llei d'Insolvència Singular" del Grup Socialista pretén rescatar directament a les persones, enlloc de rescatar els actius tòxics i fer nets els balanços dels bancs. "És una proposta que beneficia a tots i no perjudica a ningú", ha explicat Antoni Diéguez. Els propietaris quedarien a ca seva, com a propietaris, com a usufructuaris un temps o amb un lloguer social; el banc evita acumular un actiu tòxic en els seus balanços i un llarg procediment que requereix provisió de fons, etc; el SAREB pot ingressar els interessos i amortitzacions dels crèdits rebaixats o els lloguers; l'Administració de Justícia paralitza les execucions hipotecàries i les substitueix per un procediment breu i senzill.

"Si el SAREB es pot quedar amb els actius tòxics dels bancs al 54,2% del preu, per què no es pot quedar amb els actius tòxics de les persones al 54,2%?" ha raonat Diéguez. Ha recordat el diputat que "el doblers del SAREB és doblers de tots els ciutadans i ciutadanes, que són els que ho hauran de tornar a Brussel·les".

La iniciativa presentada al Parlament de les Illes Balears pel Grup Socialista és innovadora ja que afronta el problema essencial dels crèdits hipotecaris: un endeutament excessiu i inassumible, ja sigui per una sobrevaloració dels immobles o bé per la delicada situació per la qual travessen molt de ciutadans a causa de la crisi econòmica. Fins ara, les solucions aportades com el Codi de Bones Pràctiques a les entitats bancàries, la dació en pagament, canvis en la normativa hipotecària o la renegociació de les condicions del crèdit, no han servit per resoldre aquest drama social.

Les solucions existents en l'actualitat per al problema dels desnonaments a nivell estatal són massa restrictives i limitades, no afronten la vertadera magnitud del problema ni aporten una resposta suficientment radical com per aturar-lo.

Iniciativa legislativa al Congrés dels Diputats

La Proposició de Llei del PSIB-PSOE serà presentada al Parlament de les Illes Balears amb la voluntat de que sigui aprovada per tots els grups polítics. En aquest cas, passarà a ser una iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats, on serà defensada per tres diputats autonòmics, (art. 185 i 186 del Reglament del Parlament). Tal i com preveu la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, el Parlament podrà sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció de projectes de llei o transmetre a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre qualsevol matèria de política general.

Antoni Diéguez ha mostrat la seva confiança en que aquesta llei pugui sortir envant i estar vigent cap al mes d'abril. "Si hi ha voluntat política, es pot fer", ha dit, perquè és una llei molt senzilla, amb només tres títols: una primera part explicativa, una segon que hauria de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil i una tercera que requereix una petita modificació de la llei que constitueix el SAREB per permetre-li fer aquestes operacions. "És una llei processal, que complementa les altres iniciatives ja en marxa en el Congrés. No es fica en la modificació de la Llei Hipotecària, que sens dubte s'haurà de fer, sinó que és molt més senzilla i àgil", ha afegit Diéguez.

El proper dilluns el PSIB farà una presentació pública del text de la llei, amb la participació a Mallorca, de Soraya Rodríguez, portaveu socialista en el Congrés dels Diputats. Els socialistes ja fa vàries setmanes que es reuneixen amb plataformes, entitats, experts i altres persones del món jurídic per presentar el nou plantejament i cercar entre tots millores, perquè la proposició que arribi al parlament sigui sòlida i amb les màximes garanties de sortir endavant.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube