Imprimeix
PDF

La Llei del Sòl del PP és una barbaritat urbanística que no regula res i indulta les infraccions en rústic

Carbonero i GarridoJaume Carbonero explica que el PSIB-PSOE està "totalment en contra de l'amnistia en sòl rústic que estableix, per passiva, un règim d'edificació en rústic que ve a dir que els infractors en aquest sòl poden fer el que vulguin, sense cap tipus de cessions a la col·lectivitat i sense transformar el sòl d'acord amb les lleis".

El PSIB-PSOE ha presentat gairebé 140 esmenes a l'avantprojecte de Llei del Sòl del conseller Company, que "és una barbaritat urbanística, que no soluciona res i crea una gran inseguretat jurídica", ha denunciat el diputat socialista Jaume Carbonero. En opinió del socialista, aquesta llei desreguladora i desenvolupista, lluny de posar límits i ordenar de forma conservadora -com havia anunciat el conseller- suposa "la mort del planejament urbanístic i la mort del nostre sòl rústic".

Les propostes socialistes pretenen esmenar en dos aspectes bàsics i molt preocupants. Per una banda: que la Llei de les Illes Balears estigui conforme a la legislació estatal del sòl, i compleixi amb tots els articles bàsics de la llei del sòl estatal, tant la 2/2008 com la 8/2013, que ara mateix incompleix. I, per altra, els socialistes volen eliminar "tota una sèrie d'aspectes desnvolupistes i desreguladors que permetran que a partir d'ara sigui més econòmic urbanitzar, es puguin classificar com a urbans espais que fins ara no ho eren i , sobre tot, l'amnistia a les infraccions urbanístiques en sòl rústic, que ens semblen escandaloses", ha explicat Carbonero.

La Llei de Company incompleix un precepte bàsic de tota legislació del sòl, que diu que ningú pot treure profit d'una infracció urbanística. La Llei estableix uns drets i un règim de carregues i beneficis que s'ha de distribuir de manera justai "aquest projecte de Llei romp tot aquests principis", denuncia Carbonero.

"Si algú ha edificat de manera il·legal en una parcel·la que no complia les condicions o ha fet una edificació que no complia les condicions, o no ha tingut cap autorització, per molt que hagi passat el temps, incorporar això ara de manera directa al planejament urbanístic no és més que forçar els continguts bàsics de la llei", ha explicat. A més a més, apunta que "es crea un greuge comparatiu amb tots els altres ciutadans que sí han respectat la legalitat urbanística, un greuge comparatiu amb totes les infraccions comeses en sòls no rústics".

Carbonero ha denunciat que la Llei del PP "estableix, en definitiva, tot i que sigui per passiva, un règim d'edificació en sòl rústic que ve a dir que els infractors a sòl rústic poden fer el que vulguin, sense cap tipus de cessions a la col·lectivitat i sense transformar el sòl d'acord amb les lleis"

D'aquesta forma, podrà patrimonialitzar (registrar, vendre, heretar...) les edificacions que hagi pogut construir sense cap altra condició que unes petites aportacions econòmiques d'entre el 15-20% del pressupost d'execució material, que és molt més econòmic que la multa que els hagués correspost pagar, que és del 100% de les obres executades.

El PSIB-PSOE "està totalment en contra" d'aquesta amnistia, d'aquest indult, ha volgut deixar clar Carbonero. "El problema s'ha de solucionar, però per les vies dintre de la legalitat", ha apuntat.

Més barato urbanitzar i al marge del planejament de cada illa

Per altra banda, "a partir d'ara, serà més econòmic urbanitzar" si surt endavant l'avantprojecte de Company, que ni tan sols respecta el 15% de cessions que s'ha de fer en qualsevol urbanització per a equipaments comuns. De fet, els requisits que demana l'avantprojecte del PP són menors que els previstos en el reglament de 1978, ha apuntat Carbonero.

Igualment, el projecte incorpora tots "els falsos urbans" de forma directa al planejament, obrint la porta a urbanitzacions legals sense serveis de cap tipus i inclús amb foses sèptiques i sense clavegueram.

La Llei també invadeix les competències dels Consells Insulars respecte del Pla Territorial Insular, ja que preveu autoritzar els municipis de més de 10.000 habitants a fer el seu propi planejament (que ningú supervisarà, ni tan sols la Comissió d'Urbanisme dels Consells). D'aquesta forma, els planejaments seran de pitjor qualitat i, a més, si després els consells no estan d'acord, hauran d'impugnar per via judicial.

Per altra banda, la llei invadeix competències dels municipis ja que estableix que tots els terrenys actualment urbans però que no compleixen amb les condicions per ser-ho, queden consolidats com a urbans. I si, en el futur, anys i dècades després de que no s'hagi fet res, l'Ajuntament té menys previsions de creixement poblacional i decideix que ja no fa falta edificar, haurà d'indemnitzar els propietaris. "D'aquesta forma la Llei incorpora plenament l'especulació urbanística i deixa els ajuntaments de mans fermades per fer qualsevol canvi", ha explicat Carbonero.

"Darrera totes aquestes mesures està la idea de la desregulació i de l'urbanisme desmesurat, no adaptat a la realitat de les illes ni a les seves necessitats", ha apuntat Carbonero. Això no sorprèn, donat que la Llei del Sòl Company està gairebé íntegrament copiada -a pitjor- de la Llei Urbanística d'Andalusia del 2002, que els propis andalusos ja estan revisant, i que no correspon a la situació territorial, ni urbanística, ni a la realitat social ni econòmica de Balears en aquests moments.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube