Imprimeix
PDF

Armengol: ”presentam una llei en favor de la transparència i la lluita contra la corrupció”

Armengol i Aguiló en rdpEl Grup Socialista presenta una Proposició de Llei de Transparència i Govern Obert que dóna resposta a la demanda de "més participació, més control, més democràcia i més rendició de comptes". La portaveu del Grup Socialista, Francina Armengol, ha manifestat "que passam de les paraules als fets amb la presentació d'aquesta iniciativa en favor de la transparència, el rendiment de comptes i de la lluita contra la corrupció". Per Armengol, "donam resposta a la demanda ciutadana de més transparència, més participació, més democràcia i més rendició de comptes en la gestió pública".

Francina Armengol ha fet aquesta valoració durant la presentació en roda de premsa de la Proposició de Llei de Transparència i Govern Obert que ha fet acompanyada de la diputada Lourdes Aguiló. La portaveu del Grup Socialista ha definit aquesta iniciativa "d'innovadora i molt positiva per generar confiança entre els ciutadans amb les institucions" i ha dit que suposa un avanç i millora respecte la normativa actual. Francina Armengol ha explicat la voluntat del Grup Socialista d'incorporar en el debat parlamentari aquest tema amb la presentació d'aquesta iniciativa, per a què s'enriqueixi amb les aportacions d'entitats i dels ciutadans. "Si el PP la rebutja, el contingut d'aquesta llei per millorar la transparència serà un compromís electoral del PSIB-PSOE que aplicarem en el 2015 si guanyam les eleccions" ha afirmat.

La Proposició de Llei de Transparència i Govern Obert amplia considerablement l'àmbit d'actuació, incorporant a totes les administracions de les Illes Balears com ajuntaments, consells insulars, i altres entitats de dret públic, així com a les empreses concessionàries de serveis públics o persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que prestin un servei públic. Totes elles estaran obligades a tenir un portal de transparència on qualsevol ciutadà ha de poder accedir a la informació.

Oficina de Transparència i d'Avaluació Pública

Una altra de les novetat que aporta aquesta Proposició de Llei és la creació d'una Oficina de Transparència i d'Avaluació Pública, encarregada del compliment de la llei. L'Oficina és un òrgan autònom i independent del Govern, vinculat al Parlament a través de la Sindicatura de Comptes, integrat per funcionaris de carrera. El director o la directora de l'OTAPIB, serà designat pel Parlament de les Illes Balears per una majoria de dos terços, entre el personal funcionari de carrera del grup A, amb experiència reconeguda i amb més de deu anys de serveis. El seu mandat seria de sis anys per desvincular-lo de la duració d'una legislatura.

La diputada Lourdes Aguiló ha explicat que entre les funcions de l'Oficina està la de dimirir els casos d'incompatibilitats dels alts càrrecs, aportant un major grau d'independència i objectivitat al desvincular-se de l'Executiu. En aquest sentit ha posat com exemple l'actual cas d'incompatibilitat del president Bauzá que hauria estat dirimit per aquesta oficina.

Règim sancionador

La Proposició de Llei incorpora també com a novetat un règim disciplinari i sancionador que tipifica conductes infractores, estableix sancions per incompliments i un procediment sancionador la tramitació del qual s'encomana a la Oficina de Transparència. Aguiló ha explicat que el règim disciplinari afectaria també als alts càrrecs amb sancions que podrien arribar al cessament i inhabilitació durant 10 anys en el cas d'infracció molt greu. La diputada socialista ha recordat que un possible cas per sancionar hauria estat el dels correus electrònics que alts càrrecs de l'IDI es varen intercanviar amb la ideologia política dels seus treballadors.

Aquesta Llei regula la implantació d'una nova forma de relació entre les institucions públiques i la ciutadania, basada en la transparència i orientada a establir el denominat "govern obert", tot garantint de manera efectiva:

·Â Â Â Â Â Â Â  La total transparència en la presa de decisions i en l'activitat de l'Administració autonòmica, de les entitats del sector públic que s'hi vinculen i, en general, de les institucions i administracions publiques radicades en el territori de les Illes Balears.

·Â Â Â Â Â Â Â  El dret dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a accedir a la informació que estigui en poder de l'Administració autonòmica, de les entitats del sector públic que s'hi vinculen i, en general, de les institucions i administracions publiques radicades en el territori de les Illes Balears, amb garantia de veracitat i objectivitat.

·Â Â Â Â Â Â Â  La participació ciutadana com a mecanisme d'impuls de la democràcia representativa per aconseguir una efectiva connectivitat dels ciutadans i ciutadanes amb els seus representants, fomentada tant des del punt de vista cívic com des del punt de vista institucional en la definició de les polítiques públiques i en la presa de decisions que s'hauran de basar en processos de govern obert tal com defineix aquesta Llei.

Francina Armengol ha dit que aquesta Proposició de Llei -amb 108 articles més les disposicions addicional, transitòria, derogatòria i tres finals-  "és un clar exemple de com passar de les paraules als fets en la lluita contra la corrupció i en la millora de la transparència en la gestió pública".

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube