Imprimeix
PDF

El PSIB-PSOE presentarà 380 esmenes a l’articulat dels Pressupostos CAIB 2015 per valor de 300 milions d’euros

Joan Boned 23-09-14

El Grup Parlamentari Socialista ha defensat la inclusió de 380 esmenes per aconseguir que els Pressuposts de 2015 "redistribueixin millor la riquesa i no just vagi a parar a aquells que més tenen".

380 esmenes que afecten un total de 300 milions d'euros. Aquesta és la proposta de millora del projecte de Pressupostos de la CAIB 2015 presentats pel Govern ara fa un mes, i que ja van ser titllats pels socialistes com "irreals i electoralistes" amb motiu del debat i discussió de les esmenes a la totalitat presentades pels grups de l'oposició. De les 380 esmenes que es presenten a l'articulat del text del Govern, 59 afecten fonamentalment "la gestió del personal de l'Administració i a la reforma fiscal" segons Joan Boned. Una reforma fiscal que, així com l'ha plantejada el Govern, beneficia les rendes més altes i amaga una disminució de les deduccions per IRPF a col•lectius concrets com els majors de 65 anys, majors discapacitats i les famílies de 3 o més fills.

Les 321 esmenes restants es destinen al partides consignades per les 9 conselleries del Govern, distribuïdes en valor i nombre com es detalla en el quadre adjunt. Per dotació econòmica, les conselleries que tenen més pressupost afectat per les esmenes del GPS són Salut i Consum; Agricultura, Medi Ambient i Territori; i Economia i Competitivitat. Per nombre d'esmenes socialistes presentades, també és Salut i Consum la que més en proposa amb 66, seguida d'Educació, Cultura i Universitat amb 63, i Agricultura amb 57.

CONSELLERIA                           NUM ESMENES        VALOR ECONÒMIC

Presidència                                        12                                  2.921.466 €

Turisme i Esports                               31                                28.437.151 €

Educació, Cultura i Universitat             63                                23.190.000 €

Hisenda i Pressuposts                          9                                  1.400.000 €

Agricultura, Medi Ambient i Territori      57                                40.753.449 €

Administracions Públiques                   12                                23.360.000 €

Família i Serveis Socials                     28                                 18.640.000 €

Salut                                                  66                               120.874.664 €

Economia i Competitivitat                    43                                 40.306.624 €

TOTAL                                             321                               299.883.354 €

El GPS va defensar en el ple de pressupostos del Parlament del passat 18 de novembre la devolució de tot el text, amb una esmena a la totalitat. En aquell debat, la portaveu socialista, Francina Armengol va argumentar que "amb 306.000 persones amb risc d'exclusió social, segons l'informe FOESSA" el Govern no podia "mantenir les retallades socials" imposades durant la present legislatura amb l'excusa de la crisi.

La presentació de les esmenes a l'articulat del pressupost han d'incloure l'origen de la partida que es dóna de baixa en el text original per a motivar la nova proposta. És per això que la diputada Cristina Rita, responsable de la redacció de les esmenes relatives a la conselleria de Cultura ha afirmat que "hem augmentat la partida de personal docent en 7 milions d'euros per la insuficiència de la partida existent, però som conscients que encara en falten 7 milions més arribar a allò que es va pressupostar l'any 2010" en referència a l'etapa del Pacte de Progrés. Un fet que es repeteix en la partida de 3 milions d'euros d'augment per a complir amb els "drets adquirits amb els docents de l'escola concertada" on segons Rita "en farien falta al manco 9 milions d'euros".

Com a mostra de l'apuntalament social que el GPS aporta als pressupostos CAIB amb les seves esmenes, es troben les propostes realitzades dins de l'apartat de Serveis Socials i Família. En aquest respecte la diputada socialista Conxa Obrador ha intentat reparar els greuges a col•lectius menystinguts o directament obviats per les xifres oficials del Govern: "Els dependents moderats –pels qui el GPS preveu una partida de 800.000 €- per tercer any consecutiu queden fora del sistema de dependència" i les partides econòmiques previstes pels ajuntaments per a prestació de serveis com les residències de dia, o el Pla de Prestacions Bàsiques, o altres iniciatives com la Renda Mínima d'Inserció, són objecte d'esmenes socialistes per poder almenys arribar a xifres comparables amb les que es destinaven a la legislatura passada.

En el capítol de Salut, el diputat responsable de l'àrea, Vicenç Thomàs, destaca l'aportació de 10 milions d'euros per a l'inici de la reforma i adequació del vell hospital de Son Dureta en un centre sociosanitari, i dotacions de 2 milions pel vell Can Misses i 1 milió més pel Verge del Toro a Maó, en aquest darrer cas, per l'inici del pla d'usos de l'edifici. També es preveu dotació per a fer tres nous centres de salut a Palma, Calvià i Can Picafort i una unitat bàsica a Alaior. Amb tot, el gruix de les esmenes van encaminades a resoldre la "diferència entre el pressupost fet pel Govern i el que realment es gasta en salut i consum". Així destaquen els 40 milions d'euros per "adequar el pressupost de receptes mèdiques", o les partides per a contractació de metges, pediatres i personal d'infermeria per a tota la xarxa sanitària hospitalària i d'atenció primària a Balears. Una mesura per revertir l'efecte dels acomiadaments de 1.300 treballadors sanitaris a la present legislatura pel Govern Bauzá, i que en opinió de Thomàs "són imprescindibles per a la prestació d'un servei públic de salut de qualitat". A aquest respecte es refereix l'esmena socialista que aporta 20 milions d'euros pel Pla de xoc contra les llistes d'espera, i l'habilitació de 10 milions més per a fer front a les devolucions a jubilats per comptes dels copagaments farmacèutics realitzats des que el Govern del PP va habilitar aquesta mesura a Balears.

El tràmit parlamentari del debat de les esmenes a l'articulat del pressupost s'obrirà el pròxim dimarts al Parlament, i culminarà els dies 16 i 17 amb la seva discussió i votació final a ple.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube