Imprimeix
PDF

La nova Llei de Finançament dels Consells apunta cap a una retallada per als Consells i un increment recentralitzador del Govern

Borràs Tur i MarquésEl PSOE de Menorca valora, en una primera lectura amb les poques dades que disposa, com a molt preocupant la llei de finançament dels Consells que vol aprovar el PP.

En primer lloc, el Secretari General Vicenç Tur ha lamentat que després de "tres dies de declaracions públiques" de l'equip de govern del Consell i de l'executiu autonòmic "no comptem amb la informació que ens agradaria" per poder avaluar a fons aquest avantprojecte.

Però del que s'ha pogut analitzar els Socialistes no acaben d'entendre el "triomfalisme" del president Tadeo. "Sembla que vol fer veure que hi ha una millora del finançament, tot i que els nombres, pel que veiem, no s'hi corresponen." Tur denúncia que es tracta d'un model en el qual "el Govern es fa més fort a costa dels Consells, , quan el camí hauria de ser el contrari; els qui haurien de guanyar més pes haurien de ser els Consells que és el que nosaltres sempre hem defensat."

Sobre les xifres Tur xerra d'un "sistema que empitjora l'actual. Sorprèn que 'fonts del Consell' calculessin que hi hauria un increment d'aportacions d de 3,7 milions d'euros. Avui, després de tres dies i de dues rodes de premsa –desgraciadament sense cap reunió amb l'oposició perquè no se'ns ha convocat-, ningú del Consell ha estat capaç d'explicar d'on surten aquests milions."

"El que està clar és el quadre que van publicar, segons el qual es destinaran a Menorca 33.248.000 euros." A partir d'aquest inici d'informació s'ha fet comparació amb els pressupostos de 2013 i 2011: Al 2011 (llevem les inversions estatutàries i 4 milions d'euros de places de dependència i discapacitat) la transferència del Govern al Consell era de 39.435.358 euros. L'any 2013, amb els mateixos criteris, hi ha 35.732.861 euros. Per tant, si atenem al quadre publicat per el Govern sobre la nova Llei (33.248.000 euros) el Consell de Menorca perdria 6.188.000 euros respecte a 2011 i 2.486.000 en relació als Pressupostos de 2013. Però si hi afegim les places de dependència i discapacitat, la diferència a 2011 augmenta a 10.062.000 euros i respecte a 2013 la diferència és de 6.538.368 euros manco."

Tur ha clarificat que el PSOE (per manca d'informació) no dóna per totalment certs aquests nombres, "però el que està clar és que amb les seves explicacions (molt escasses) no surt, en cap cas, l'augment de prop de 4 milions d'euros. Per tant demanem que, de forma urgent, el President Tadeo doni una explicació clara, sincera i transparent."

Per al PSOE resulta especialment preocupant la possibilitat que es facin passes enrere, "que anem a un sistema que pugui empitjorar any rere any, i ens preocupa que, tal com està passant des que governa el Sr. Bauzà, el Govern Balear es faci fort a costa dels consells. Que això passi a Menorca, on la darrera enquesta Gadeso demostrava que l'opció majoritària per a la ciutadania era que s'havia de dotar més competència al Consell, suposa que el President Tadeo no està donant la resposta que la majoria de ciutadans de Menorca demana.

En aquesta línia Damià Borràs ha lamentat la "poca serietat i poc rigor de l'equip de govern del Consell a l'hora de defensar els interessos de Menorca." El diputat ha expressat l'esperança que abans de donar-hi el vist-i-plau el President Tadeo hagi comptat "amb estudis econòmics rigorosos sobre els costos dels serveis que presta el Consell, sobre els recursos necessaris per mantenir la qualitat i l'equitat d'aquests serveis. També esperem que comptés amb els informes econòmics i jurídics dels serveis competents del Consell. Però tot això ho desconeixem. "

Sobre el contingut Borràs denúncia la pèrdua que pot suposar per els Consells en benefici del Govern. "La part més important dels recursos que vindran per 2014 (25.847.616 euros a Menorca) són per 'competències homogènies' (les competències que tenen els 4 consells). I aquí sembla que la llei diu –és la nostra interpretació i hi coincideixen tots els anàlisis que hem fet i hem pogut conèixer- que aquesta quantitat global no es revisarà mai, ni l'IPC" –Art 5 in fine: La quantia que, d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior (competències homogènies), correspongui a cada consell insular en concepte de finançament mínim garantit NO HA DE SER OBJECTE DE CAP ACTUALITZACIÓ, i s'ha de considerar, per tant i de manera indefinida, en termes absoluts-.

Així que el Govern aportarà, anys rere any, la mateixa quantitat." Però el que sí que podrà variar és el que es repartiran els Consells d'aquesta quantitat global; es revisarà cada quatre anys amb els paràmetres de creixements de població, creixement de zones protegides (ANEIs) i massa forestal. Així es podria donar el cas (si altres illes creixen en població més que Menorca) que aquesta quantitat per a Menorca no només no creixés, sinó que fos menor." En definitiva "hi sortiran perdent tots els Consells en front del Govern Balear que sí veurà incrementats els seus ingressos però una part d'aquest increment no el transferirà" a les institucions insulars.

Sí que es podran incrementar, en cas que augmentin els ingressos del Govern, les competències no homogènies (les que no tenen tots els Consells com el cas de Transports i agricultura, que el Consell de Mallorca no les té). "També podran disminuir si baixen els ingressos del Govern. Però la Llei diu que aquest possible augment pels Consells arribarà sempre i quan l'augment del Govern no sigui amb ingressos finalistes. Hem vist com les esmenes famoses que el PP presenta cada any al Senat quan es debaten els Pressupostos Generals de l'Estat són finalistes: l'any passat van anunciar, i ara es contempla als Pressupostos 2014, 90 milions d'euros per a Carreteres. Aquesta és una competència no homogènia, de manera que aquests 90 milions d'euros no repercutiran ni en un euro als consells. Així, paradoxalment si els recursos del Govern pugen, pot ser que no s'incrementin els dels consells, però si baixen els del Govern sí que davallaran els dels Consells. És a dir, si hi ha beneficis seran per al Govern, però si s'hi ha misèria es repartirà misèria."

De fet per Borràs "ara s'explica el xantatge de la disposició addicional del projecte de Pressupostos del Govern Balear, quan posava uns doblers extra per a finançament dels Consells condicionats a que s'aprovés la nova Llei de Finançament."

El diputat també ha xerrat de "casos flagrants" en les escassíssimes xifres que ha emprat l'equip de Govern. "No sabem d'on surt cap càlcul perquè el President Tadeo no ha donat cap explicació; però en l'afirmació que hi haurà 1,5 milions per a transport públic –competència no homogènia- cal recordar que al 2010, 2009, 2008 arribaven per transport públic entre 2 milions i 2,5 milions. A més en els Pressupostos de la Comunitat per 2014 el Govern té per a transports gairebé 70 milions d'euros i els 1,5 milions que diu que arribaran l'any que ve al Consell de Menorca queden molt enfora del 10,11,12% a què Menorca hauria d'aspirar."

Finalment el portaveu del Grup Socialista, Joan Marquès, ha anunciat que demanarà que el President Tadeo "comparegui al Plenari per donar compte d'aquest procés negociador i que, prèviament, aporti totes les dades tècniques i econòmiques que han permès arribar a aquest acord." I és que Marquès ha criticat la manca de transparència i l'obscurantisme d'aquesta negociació. "Ens hem interessat, hem dement, poder-hi participar. Al mes de juliol sí que vam tenir una reunió on nosaltres vam expressar que, en la preparació prèvia havíem encarregat algun estudi d'anàlisi de la situació i els serveis que donava el Consell, però nosaltres no sabem quins estudis ha encomanat aquest equip de govern perquè no ens han fet partícips. A l'octubre s'havia de fer una altra reunió i la van suspendre. Després vam saber de la imminència d'aquest acord a partir de l'anunci del President Bauzà al Debat de Política General. Automàticament vam demanar una reunió de Junta de Portaveus i en aquesta Junta, més enllà de dir-nos que hi havia acord, no se'ns facilità cap dada concreta i finalment dimarts mateix ens fan arribar el que després van penjar a la web...Però totes les dades per fer els càlculs de les variables no en sabem rés. Per això demanarem que el President compareixi" Joan Marquès, ha conclòs.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube