Imprimeix
PDF

Les al•legacions del Grup Socialista a l’avantprojecte de Llei de Finançament dels Consells demostra el greu perill que suposa la proposta unilateral del PP

Pons Tur i Marqués en RdPEl diputat Marc Pons valora la proposta de Llei de Finançament de Consells de molt negativa.

"En aquests moments s'aplica el Sistema de finançament dels consells del 2002, que es va tancar amb acord de totes les forces polítiques. Aquest sistema establia una actualització cada cincs anys, però es pretenia que tingués una vigència a molt llarg termini. Ara el Govern ha decidit canviar aquests instrument de finançament. Podríem entendre que fos una decisió encertada, però el que no té cap sentit és que es canviï el sistema i això acabi provocant un perjudici a tots els consells." Així es pronuncia Marc Pons, diputat coordinador de les al·legacions presentades pel Grup Socialista del Parlament a l'avantprojecte de Llei de la nova Llei de Finançament dels consells insulars.

Per començar Pons va lamentar que, a diferència del que va passar al 2002 quan la Llei es va aprovar amb total consens, "aquest nova proposta no comte amb la voluntat d'acord de cap força política excepte la que dona suport al Govern".

Un altre aspecte denunciat tant per el diputat com per el Secretari General del  PSOE Menorca, Vicenç Tur, i el portaveu al Consell, Joan Marquès, és l'absoluta manca de transparència a l'hora de facilitar la informació necessària per poder-ne fer una anàlisi. 

Com a exemple cal exposar que a Menorca durant el mes de juliol es va celebrar la primera reunió de la Comissió Informativa sobre la nova Llei –creada a instàncies dels Grups de l'oposició-. La segona s'havia de celebrar el

14 d'octubre. Però aquella reunió d'octubre es va suspendre. "Des d'aquell moment no en vam saber res més, fins que al Debat de Política General de desembre, el President Bauzà anuncià l'acord," explica Joan Marquès

De fet durant la compareixença del President insular al ple insular de dilluns per abordar aquest avantprojecte, el Sr Tadeo va dir que la reunió d'octubre no s'havia convocat, segons ell, perquè la negociació havia arribat a 'un punt sense retorn'.  Per a Tur es tracta d'una evolució prou curiosa: "el 14 d'octubre s'havia arribat 'a un punt sense retorn' i un més i mig després s'anuncia l'acord. Això sí, els representants del PSOE no hem comptat amb cap anàlisi detallada, cap explicació sobre els estudis, a partir dels quals s'han fixat els criteris de repartiment."

Els populars també diuen que va ser el mateix president Tadeo qui va decidir comparèixer en plenari per explicar el contingut de l'acord. Tot i que poc importa qui ho va demanar, cal clarificar que va ser el Grup Socialista qui va anunciar la petició de compareixença el passat dia 5, un cop comprovat  que, ni després de l'anunci d'acord ni durant la roda de premsa de l'endemà, el President no va dir res sobre la possibilitat de comparèixer al ple del Consell.

Una altra mostra de la 'transparència' de l'equip de Govern insular passa pel fet que no hagin anunciat públicament que ells també presenten al·legacions a aquest avantprojecte.

Respecte a les al·legacions presentades pel PSOE a un dels projectes de Llei més importants dels darrers anys, per començar el Grup Socialista al Parlament ha comparat la proposta del PP amb el sistema actual. "Amb la comparació s'evidencia que la nova llei perjudicarà a tots els consells en benefici del Govern Balear: Si el nou sistema entrés en vigor el 2014, el Govern aportaria als Consells 36,8 milions menys."

Pons també clarifica que no és cert que s'actualitzi l'aportació del Govern cada any en funció de l'evolució de Pressupost de  la Comunitat. "Això només succeirà en el cas del Fons de Contingència, que són 32,5 milions. Però la quantia més important, els 208 milions de la massa homogènia, és una xifra tancada, queda congelada." Ho diu ben clar l'avant projecte a l'Art 5 in fine: La quantia que, d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior (competències homogènies), correspongui a cada consell insular en concepte de finançament mínim garantit NO HA DE SER OBJECTE DE CAP ACTUALITZACIÓ, i s'ha de considerar, per tant i de manera indefinida, en termes absoluts-.

Un altre aspecte que no s'hi ha tingut en compte és que al 2007 hi va haver un nou sistema de finançament de l'Estat respecte a la Comunitat que ha suposat per al Govern–reconegut tant per el Ministre Montoro com per Sr Aguiló- un increment mínim anual de més de 500 milions d'euros. Marc Pons exposa que seria "lògic que en aquest nou sistema de finançament insular es repercutís sobre els consells la millora de finançament de l'Estat cap al Govern. Però això s'ha ignorat."

També és necessari detallar que aquest nou model no inclou tot el deute del Govern amb els consells; "un deute que a nivell autonòmic és de 500 milions d'euros i a Menorca de 48,2 milions, com a mínim. De fet en el cas de les bestretes emprades també per el Govern Bauzá- la proposta del PP diu que els 155 milions pendents es pagaran quan hi hagi disponibilitat pressupostària."

Davant d'aquesta realitat el Grup Socialista al Parlament proposa cinc punts:

.- Màxima transparència respecte a les dades. Que es facin públiques les projeccions que han fet de cara al futur. També es demana que, com va succeir amb la Llei de Fiançament  Definitiu de 2002, la nova Llei sigui fruit d'un acord entre les forces polítiques.

.- Cap retrocés en relació a l'actual Sistema de finançament en les aportacions i que s'hi incorporin les millores que la CA ha tingut respecte de l'Estat

.- Inclusió d'un pla de pagament del Govern cap als Consells.

.- Actualització de la quantitat total i que estigui sustentada damunt el principi de l'autonomia de la despesa dels consells

.-Repartiment entre consells molt més transparent; per tant equilibrat i just.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube