Imprimeix
PDF

La Llei del Sòl del PP permetrà actuacions que desfiguraran el model territorial actual de Menorca

Reunió llei sòl Menorca"La Llei del Sòl és incompleta, perquè no aborda la pressió sobre el sòl rústic, és antiquada perquè és una còpia de lleis anteriors redactades a la Comunitat .bàsicament al Consell de Mallorca-  abans de la bombolla immobiliària; no resol els problemes territorials greus que hi ha, ni tampoc és una llei consensuada ja que nomes hi va votar a favor el Grup popular."

D'aquesta manera ha definit la nova Llei del Sòl, recentment aprovada pel Govern Bauzà, el diputat i ex conseller d'Habitatge i Obre Públiques, Jaume Carbonero.

Carbonero, qui ha comparegut acompanyat pel Secretari General del  PSOE  Menorca, Vicenç Tur i pel conseller Joan Marquès, s'ha referit als aspectes que de manera més clara afectaran Menorca.

L'ex conseller autonòmic ha exposat que no s'hi aborda les casuístiques del sòl rústic, que "és on s'estan produint els processos urbanístics i immobiliaris més complexes i intensos. Tan sols hi entra per amnistiar les edificacions il·legals on la infracció hagi prescrit, amb el greuge comparatiu que això suposa per als qui van complir les seves obligacions legals. De fet  la Llei del Sòl del PP elimina els nuclis rurals que són substituïts pel concepte d'assentaments en medi rural. Es refereix a aquelles urbanitzacions que s'hagin fet en sòl rústic legalment. Amb aquesta paraula –legalment- tota possibilitat de legalitzar i d'incorporar al planejament determinades actuacions que complissin determinats requisits en els plans territorial, queda completament en l'aire."

Respecte del sòl urbà i urbanitzable, la nova Llei –que entrarà en vigor d'aquí a un parell de mesos- fa una aposta decidida pel sòl urbà. Carbonero explica com "el PP diu que això significa estabilitzar el creixement; però no és veritat. El que passarà és que s'urbanitzarà aquell sòl que està classificat, o es classificarà, com a urbà. I a les nostres illes hi ha molts de nuclis urbans on al límit de sòl urbà hi ha tota una sèrie de bosses de sòl que encara no estan urbanitzadores, però estan classificades com a sòl urbà. Però l realitat és que quan s'urbanitzin, aquest creixement no computarà per el límit de creixement que van marcar les DOT (que ja eren prou amples), ni el PTI. A més aquest increment de població i d'increment d'ocupació del territori no haurà d'anar acompanyat de les cessions obligatòries i gratuïtes que exigeix la Llei del Sòl estatal."

En definitiva mentre segons la Llei estatal el "sòl urbà és l'urbanitzat; la nova Llei del PP balear li afegeix els assentaments en medi rural, mal regulats; els falsos urbans i també el que preveu la disposició addicional sisena, on s'incorporen a sòl urbà totes aquelles urbanitzacions que s'haguessin fet il·legalment i tinguessin serveis; una amnistia total."

Així per Vicenç Tur "amb aquesta Llei del Sòl s'aprofundeix en la percepció d'un Govern Balear que obre, una altra vegada, el meló de la desprotecció, trenca l'esquema  normatiu urbanístic i torna a recentralitzar una normativa que no cerca un model territorial propi per a Menorca."

Pel que fa al paper del Consell, del PP de Menorca i del President Tadeo, Tur ha lamentat que l'únic que ha fet l'equip de govern ha estat  "transposar directament una normativa territorial sense cap intent d'adaptar-ho a la realitat pròpia de la Reserva de la Biosfera. No només s'han creuat de braços davant del Govern Balear –Carbonero ha explicat que en la ponència per elaborar aquesta Llei Coia Sugranyes no va intervenir ni una sola vegada-  sinó que Tadeo i els diputats menorquins van aprovar, d'una forma entusiasta, les polítiques territorials autonòmiques. De fet la consellera insular va ser capaç de reconèixer, en unes jornades celebrades fa pocs dies, que potser podien haver intentat tocar alguna qüestió de l'adaptació d'aquesta normativa a Menorca, però va venir a dir que ja els anava bé."

En la mateixa línia Joan Marquès exposa com en la gestió d'ordenació del Territori i urbanisme per part del Consell, "presidit pel president Tadeo, no es visualitza cap coherència que permeti, a dia d'avui, un acord. L'actitud del diputat Tadeo ha estat la d'acceptar, sense més, la visió balear d'ordenació del territori i d'un urbanisme que barata el model territorial i turístic de Menorca."  Marquès denúncia que mentre "el PTI havia ttingut la funció d'acomodar i atemperar disposicions de les DOT a la realitat pròpia de Menorca, amb aquesta llei del Sòl es permetran actuacions que desfiguraran el model actual."

Respecte de l'afirmació que l'esborrany de Norma Territorial Transitòria que ha presentat l'equip de Govern no canvia el model territorial, " el cert és que no s'adequa a la realitat dels fets. Els fets que evidencien que el PP "transposa directament tot el model de la Llei Turística, de la Llei 7/2002 i de la Llei del Sòl... i quan vingui, de la Llei Agrària; llei que té tendència a convertir aquelles activitats complementàries en sòl rústic en activitats que arribaran a ser substitutòries de la seva raó de ser: produir aliments per les persones o els animals."

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube