Imprimeix
PDF

El PSOE Menorca ofereix suport a l’executiu insular després que el Govern hagi rebutjat tot l’articulat transcendent del reglament turístic elaborat pel Consell

JoanMarqués cime"Oferim a l'equip de govern del Consell el suport per reivindicar i defensar la potestat pròpia per reglamentar. Ja discutirem sobre el model, s'haurà de trobar l'equilibri amb les esmenes presentades per col•lectius i entitats... Però que l'administració autonòmica desqualifiqui 13 articles de 20 és inacceptable, i més quan veiem l'anàlisi jurídic favorable dels serveis jurídics del Consell."

D'aquesta manera valora el conseller portaveu del Grup Socialista Joan Marquès les al•legacions del Govern a l'aprovació inicial del Reglament de desplegament de la Llei 8/2012 sobre comercialització d'estades turístiques.

Marquès detalla el procés que ha seguit el PSOE per obtenir aquesta informació des que a finals del primer quadrimestre d'enguany es va aprovar inicialment el reglament al Consell. "Ens vam assabentar pels mitjans que el Govern havia presentat al•legacions en l'exposició pública i vam demanar-ne còpia. Un cop rebuda, per primera vegada vam tenir coneixement que l'informe que firmà el Conseller balear de Turisme l'abril passat qüestiona 13 dels 20 articles del reglament i la disposició derogatòria final, argumentant que el Consell s'extralimita en la seva capacitat reglamentària."

Aquesta postura evidencia el què el PSOE ve denunciant durant aquest mandat: "Que el PP té una concepció de la CA totalment recentralitzadora, no creu en la funció pròpia que tenen els Consells insulars per dotar-se d'un marc regulatori que sigui més proper a les característiques de cada illa."

A més, de les consultes realitzades no sembla desprendre's una voluntat certa de l'equip de govern del Consell de defensar la seva autonomia. En aquest sentit el conseller va demanar consultar la situació actual de l'expedient i un cop feta la consulta -ahir mateix- va constatar , "amb preocupació, que a l'expedient no consta cap iniciativa posterior a l'informe del Govern d'abril."

Decret-Llei 'placebo'

El diputat Damià Borràs ha exposat com s'ha dut tot aquest procés al Parlament. "El 22 de novembre es va aprovar una modificació de la Llei de Turisme . En aquest Decret-Llei, aprovat només amb els vots del Grup popular, es modificava la Llei –com costava a l'exposició de motius- a petició del Consell de Menorca per tal que en l'àmbit competencial de Menorca el CIMe pogués establir les tipologies d'habitatge que poguessin ser comercialitzades per a estades turístiques. Però sorprenentment la modificació de la Llei no permetia ni una sola tipologia d'habitatge que no estigués contemplada ja a la Llei. És a dir, era un Decret Llei placebo: no feia res més que consolar les necessitats del Sr Tadeo de poder publicitar alguna cosa positiva de la seva inútil gestió."

Borràs també explica com en l'exposició de motius el Decret es deia, literalment, que 'aquesta necessitat –de regular la comercialització d'habitatges turístics- es reforça amb el fet que l'aprovació immediata del Decret-Llei permetrà, a més, que la norma reglamentària de desplegament d'aquest pugui ser vigent per a la temporada turística de 2014'. És a dir, justificava un Decret Llei (una tramitació que limita molt els controls) per la necessitat urgent de reactivar l'economia abans d'aquesta temprada turística..."Però la sorpresa ve quan el CIMe reglamenta sobre aquest Decret-Llei placebo i el Govern l'adverteix que no té capacitat de reglamentar sobre aquesta qüestió."

"A més li diu –continua relatant Borràs els arguments de l'executiu autonòmic expressats en la resposta al Consell- que no pot reglamentar fins que el Govern no hagi fet abans el reglament marc, general... Un reglament que hauria de desenvolupar la llei 8/2012, però ja han passat 2 anys i ningú en sap res."

Per això Damià Borràs demana "quin sentit té haver fet aquesta paròdia, que ha fet perdre temps i esforços al Parlament i al Consell, simplement perquè el Sr Tadeo tingués alguna cosa per explicar a les associacions turístiques que l'acusaven d'inoperància i inactivitat. Una "paròdia" que es tradueix en "un reglament inútil que ja havia d'estar en vigor i que no agrada a ningú –totes les associacions que es dediquen a l'activitat de comercialització turística hi han presentat al•legacions- i un Decret-llei placebo que no serveix per a res, mentre l'activitat turística va de mal en pitjor, ja que som l'única comunitat on baixa la despesa turística."

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube