Imprimeix
PDF

El PSOE demana al ple insular màxima transparència sobre les obres de la carretera general i que s’aprofiti l’ajornament demanat per les constructores per posposar les rotondes fins després d’eleccions

Susana Mora Borràs i MarquèsEl Grup Socialista al Consell porta pel ple insular una proposta relativa a la suspensió temporal d'obres de reforma de la carretera general.

La proposta inclou quatre punts d'acord. En el primer es sol•licita que "atesa la petició de suspensió temporal parcial formulada per la UTE adjudicatària de les obres, el govern del Consell Insular de Menorca acordi dita suspensió, resolgui amb la màxima transparència, legitimitat i defensa de l'interès públic les divergències sorgides amb les empreses adjudicatàries des de la seguretat jurídica i que incorpori dins la suspensió temporal i parcial l'execució de les obres del tram de la carretera Me-1 entre Alaior i Maó en tot allò que afecti les interseccions que en l'actual planificació es pretenen resoldre amb rotondes a doble nivell (soterrades) i que les programi de tal manera que les obres es posposin per a després de les eleccions de dia 24 de maig."

El segon proposa que "en defensa de l'interès general i davant la proximitat de les eleccions, el Govern del Consell Insular de Menorca suspengui totes les tramitacions administratives sobre possibles actuacions als trams de la carretera Me-1 amb les obres encara no adjudicades, limitant-se a efectuar-hi intervencions de conservació i de manteniment."

En el tercer punt d es demanda que el Consell "acordi formalment de sol•licitar del Ministeri de Foment la reprogramació de les obres incloses en el Conveni en matèria de carreteres signat entre ambdues administracions, tal com ja s'ha fet en diverses ocasions."

El darrer punt exposa la necessitat que, "per tal d'incrementar la transparència del procés de licitació, adjudicació i execució de les obres de millora del tram Maó - Alaior de la carretera Me-1, el Govern del Consell complementi els expedients administratius vinculats a l'obra que actualment es poden consultar a la web del CIMe, amb l'informe de valoració de les ofertes relatives a la contractació de les obres, els informes i actes elaborats per la Direcció d'obres, i els informes i actes de la Coordinació en matèria de seguretat i salut."

En els antecedents de la iniciativa es cita la resolució que la Junta Executiva Insular del PSOE Menorca va acordar sobre aquest tema el passat 9 de gener.

S'hi exposa el fet que el PSOE comparteix la necessitat de fer "tots els esforços possibles per a garantir la seguretat de la carretera Me-1," adequant la seva capacitat a la demanda. "Però no així. La majoria política –del PP- no pot ser emprada de patent per emparar qualsevol decisió presa des de l'arbitrarietat. I encara més si ho és en contra del respecte al medi ambient, el territori i el paisatge exigibles a tot govern d'una illa Reserva de Biosfera."

També s'hi exposa com la forta contestació social que es va produir amb l'inici de les obres és cada vegada major "davant la destrucció irreversible del paisatge i del territori que la desmesura injustificada de les obres està provocant. (...) Les mostres de desacord se succeeixen i, més enllà d'algunes extemporànies sortides de to molt minoritàries, que condemnem, les protestes assoleixen cada vegada més legitimació davant l'obstinació política i la manca de respecte demostrada públicament pel govern del Consell cap a qui no pensa com ells (amb l'única excepció del grup Menorquins pel Territori)"

A partir d'aquesta realitat també es posa l'accent en com, ja "que bona part de les obres haurà de dur-les a terme el govern del Consell que surti elegit a les eleccions del mes de maig, el PSOE va acordar el passat mes d'octubre reclamar públicament i davant el Ple del Consell la suspensió de l'execució de les obres de la carretera entre Alaior i Maó en tot allò que afecta les rotondes a doble nivell. Demanàvem que es posposessin per a després de les eleccions. La proposta permetia tirar endavant totes les mesures encaminades a millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit i deixava en mans de les menorquines i menorquins la validació o no de les rotondes a doble nivell."

Però la proposta fou rebutjada amb arguments "de caràcter tècnic i econòmic no justificats. El govern del Consell no va exposar ni un sol motiu que demostrés inviable la petició. Mentrestant, les obres, començades sense que hagués estat adjudicada la seva direcció facultativa i sense Pla de Seguretat i Salut definitivament aprovat, seguien avançant entre accidents -sortosament sense gravetat- amb gran ocupació de terrenys i amb moviments de terres d'una gran magnitud, amb el consegüent increment de cost econòmic. Uns increments de costos territorials, paisatgístics i econòmics que possiblement eren evitables amb una bona planificació i direcció tècnica."

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube