Imprimeix
PDF

Aprovada per unanimitat la proposta socialista per tal que la fibra òptica arribi al Llatzaret

Grup Socialista MenorcaTots els grups del Consell de Menorca han aprovat, en ple insular del mes de març, una proposta d'acord relativa a connectar "el Llatzaret de Maó al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de l'Illa de Menorca".

En els atesos de la Proposta el conseller-portaveu Joan Marquès recorda el procés que l'any 2009 va comportar la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, turisme i Comerç i el Govern Balear "per a la implantació d'una xarxa de fibra òptica per a serveis d'autoprestació." Un conveni que a la clàusula 6.3 contempla: "La Comunidad Autónoma de las Illes Balears finaciará el coste de las actividades en lo que pudiera excederse del importe del presupuesto de 7.000.000 de euros."

Posteriorment, el 22 d'abril de 2010 es va signar el conveni entre la Comunitat Autònoma i el Consell de Menorca respecte de les actuacions a fer per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a Balears, "en el qual les parts manifestaven la seva ferma intenció d'executar les inversions previstes als convenis signats amb l'Estat, en relació a la disposició transitòria novena de l'Estatut, per la construcció d'una xarxa de fibra òptica a Menorca per a serveis d'autoprestació. L'objectiu d'aquest conveni és dotar l'Illa de Menorca d'una xarxa d'última generació que pugui ser oferta als operadors en règim majorista i ser usada per les administracions presents a Menorca per a serveis d'autoprestació de dades i veu." El qual preveu, en la seva clàusula 5, que el Consell és l'encarregat "de les licitacions i contractacions que calguin."

En l'argumentari també es fa esment al fet que el Consell va sol·licitar, i se li va concedir, una pròrroga del Conveni fins a 31 de desembre de 2014 –pròrroga al la qual s'ha d'afegir una segona recentment concedida fins s finals de 2015-; així com al "CONTRACTE PER A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE, L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I EL DESPLEGAMENT D'UNA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE NOVA GENERACIÓ A L'ILLA DE MENORCA, per procediment obert i tramitació ordinària, amb un valor estimat de 5.121.578€, sense IVA." Un contracte que es va formalitzar el 10 de juliol de 2014 per un import de 4.420.612€, IVA inclòs.

A partir d'aquest relat respecte del projecte Marquès destaca "la necessitat de connexió del Llatzaret de Maó al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca, per aconseguir els objectius de situar-lo com a indret de referència internacional en els àmbits científic, cultural, turístic i social." Una "necessitat" que s'ha traduït en 3 punts d'acord:

El primer punt proposava "encomanar un estudi tècnic i econòmic sobre les possibilitats de connexió del Llatzaret de Maó, transitòries i definitives, al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca."

En el segon es demanava l'aplicació d'aquest estudi. Literalment es proposa "dotar al Llatzaret de Maó de la connexió a la xarxa de telecomunicacions de nova generació de l'Illa de Menorca que resulti de l'estudi tècnic."

Respecte del finançament, el darrer punt demanava "platejar al Govern de les Illes Balears el finançament de la connexió del Llatzaret de Maó a la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca, tal com estableix la clàusula sisena, punt tercer, del conveni signat el 21 de desembre de 2009."

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube