Imprimeix
PDF

PSOE i Podem-Guanyem estableixen un marc general de desenvolupament de la negociació del futur del Consell d’Eivissa

Inici pacte eivissaEls representants de PSOE i de Podem-Guanyem han establert, en la reunió celebrada aquesta tarda a Eivissa, un marc general de desenvolupament de la negociació del futur del Consell d'Eivissa.

PSOE i Podem-Guanyem fan públic, en finalitzar la reunió, el referit document (s'adjunta baix aquestes línies), que senta les bases de la negociació, la qual continuarà durant els pròxims dies.

En finalitzar cada reunió, PSOE i Podem-Guanyem faran públics els acords que es vagin assolint, informant prèviament de la data, hora i lloc de celebració en què tendran lloc les mateixes.

Eivissa, 4 de juny del 2015.

Document:

Marc general de desenvolupament de la negociació entre PSOE Podem-Guanyem.

Marc concret de les negociacions:

Els partits designaran una comissió negociadora, els membres de la qual seran permanents.

Les reunions seran periòdiques a decisió de la pròpia comissió segons la dinàmica de la pròpia negociació. I les necessitats de qualsevol de les dues formacions.

En el cas de que una de les parts no pugui assistir a una reunió, es comunicarà amb suficient antelació.

Els partits polítics podran emetre comunicacions, realitzar entrevistes o declaracions públiques del procés de negociació al llarg d'aquest, que es faran servir d'una forma constructiva per el bon procés de les negociacions.

L'objectiu de PSOE i Podem-Guanyem és un canvi real de polítiques i de manera de fer política, com s'ha expressat a les urnes el passat 24 de maig. Escenificar aquest canvi suposa que la negociació s'inicia amb el compromís manifestat públicament per les dos parts de sustentar l'Acord sobre la base de les següents línies bàsiques:

Per part del PSOE:

Defensa de l'estat del benestar i dels drets socials, aturant les retallades i les privatitzacions dels serveis públics.

Reformes institucionals i de radicalitat democràtica, assegurant el màxim nivell de transparència de l'acció pública i un impuls als instruments de participació.

Polítiques públiques de creació de llocs de feina, de lluita contra l'explotació laboral i de defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, assegurant salaris i condicions de treball dignes.

Model econòmic equilibrat, solidari i sostenible del punt de vista territorial, mediambiental i energètic.

Per part de Podem-Guanyem:

1- Pla de xoc de rescat ciutadà i lluita contra la pobresa. Perquè cap persona a Eivissa estigui sense sostre, llum, aigua, educació i sanitat. Amb o sense competències el Consell no pot romandre indiferent a una cosa tan bàsica com les necessitats mínimes de les persones.

2- Reducció de salaris de càrrecs polítics i revisió de llocs eventuals (tècnics i de confiança) exigint disminuir-los al màxim i una alta qualificació justificada per assignar-los. Per acabar amb governs que es dediquen a "col·locar i regalar" salaris públics a gent poc competent.

3- Creació d'un departament de transparència i participació. Auditoria i avaluació dels últims 8 anys de gestió del Consell Insular i posterior publicació de forma clara i transparent per a la ciutadania. Publicació en web de: sous i salaris del proper govern, agenda de tots els consellers, i contractacions per petit que sigui l'import. Referends vinculants per voluntat política per tots els grans assumptes que afectin a les persones que vivim a Eivissa.

4- No treballar amb bancs que desnonin a Eivissa l'habitatge habitual, des del moment de l'inici de la prestació dels serveis. Revisió de les contractes amb entitats bancàries per complir aquest objectiu i requisit per a noves contractacions. Per no proporcionar ni un euro públic de benefici a bancs que incompleixen la legislació europea i que deixen a famílies afectades per la crisi estafa al carrer.

5- Compromís amb els serveis públics. Paralització de les privatitzacions i recuperació de serveis privatitzats. Perquè el que és de tots i totes no es ven als interessos privats.

6- Sostenibilitat mediambiental. Compromís ferm, decidit i blindat amb la protecció del territori i patrimoni eivissenc, el transport públic, les energies renovables i la gestió eficient i eficaç de l'aigua. Perquè anem a acabar amb els problemes històrics en aquestes matèries, garantint un futur a la nostra illa i a els qui vivim en ella.

Un cop manifestat el compromís anterior de manera pública, els acords seran assumits en condicions d'igualtat, i no com a imposició d'una part cap a l'altra. És a dir, el contingut de l'acord no s'anunciarà com un llistat de propostes d'una part assumides per l'altra, sinó com a acord conjunt d'assumpció d'una serie de compromisos per ambdues parts.

L'anunci i el contingut d'un acord entre els partits serà conjunt, una vegada hagi estat aprovat per part dels òrgans interns corresponents (Plenari de Guanyem Eivissa, Assemblea ciutadana de Podem Eivissa i Comitè insular del PSOE).

Una vegada validat l'acord per part dels òrgans de les formacions implicades aquest serà firmat en un acte públic.

Contingut de la negociació:

1 – Marc general de la negociació (aquest document).

2 – Document d'acord de les polítiques públiques que el nou Consell durà a terme entre 2015 i el 2019.

Les negociacions del document d'acord es desenvoluparan en base als següents eixos:

1-Polítiques per a les persones: contra la pobresa i les desigualtats.

2- Polítiques en defensa dels serveis públics.

3- Polítiques per la transparència y participació.

4- Polítiques territorials, medioambientals i de defensa del patrimoni cultural.

5- Polítiques per a la creació de treball, la defensa dels drets laborals i la formació dels treballadors.

6- Polítiques per a un model econòmic sostenible, solidari i de futur.

Els continguts s'aniran desenvolupant de manera ordenada seguint els punts temàtics 1, 2, 3, 4, 5 i 6, amb el debat i la incorporació d'aquelles propostes aportades per les dues formacions i envers les quals hi ha acord.

En el cas de desacord insalvable d'algú dels punts, aquest es deixarà damunt de la taula per a la seua negociació en el tram final, una vegada s'hagin desenvolupat la resta de punts.

3- Calendarització de l'Acord de Govern. Es definirà el calendari d'aplicació i desenvolupament de les polítiques que estableixi el Document d'Acord.

4 – Marc d'actuació i relació entre les dues formacions, on s'estableixen detalladament els acords de seguiment i control de l'acció de govern i els compromisos per tal de garantir la governabilitat i corresponsabilitat de complir amb lleialtat el contingut de l'acord de Govern.

5 – Una vegada acordats els quatre punts anteriors, es passarà a la negociació de la configuració de l'estructura del govern. Es definirà l'estructura de presidència, conselleries, secretaries tècniques, direccions insulars i personal eventual, amb el compromís de consensuar el nomenament de les mateixes.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube