Imprimeix
PDF

PSOE i Podem-Guanyem tanquen el Document d’Acord de polítiques públiques per al Consell d’Eivissa

Fse tanca acord amb PodemPSOE i Podem-Guanyem han tancat el Document d'Acord de polítiques públiques per al Consell d'Eivissa, amb les propostes referents a les polítiques per a la creació de treball, la defensa dels drets laborals, la formació dels treballadors, i les polítiques per a un model econòmic sostenible, solidari i de futur.

Les converses entre PSOE i Podem-Guanyem continuaran la setmana vinent abordant el punt 3 de marc de negociació, de calendarització de l'Acord de Govern, en el qual definirà el calendari d'aplicació i desenvolupament de les polítiques que estableixi el Document d'Acord que avui ha quedat definitivament tancat per la taula negociadora.

Aquests són els acords que s'han pres a la reunió d'avui:

Acord d'impulsar l'economia social i l'autoocupació amb el recolzament del viver d'empreses a nivell insular, potenciant noves formes d'autogestió i treball cooperatiu. Aquest viver tendrà un espai de 'coworking' que fomenti la creació i distribució de productes relacionats amb el disseny i creació de continguts digitals

Acord de convertir el SOIB en un servei integral a la població en edat laboral. L'aturat rebrà assessorament complet amb l'elaboració d'un itinerari personalitzat d'inserció. Promoure que les empreses contractin persones inscrites a les borses de treball del SOIB.

Acord d'instar el Govern a l'augment de la dotació d'inspectors de treball i seguretat social per a la prevenció de riscos laborals, combatre la sinistralitat laboral, i per a la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

Acord de donar suport als sindicats perquè així puguin defensar millor els drets dels treballadores i de les treballadores i actuar contra l'intrusisme laboral.

Acord de donar valor afegit al turisme de qualitat que repercuteixi en ocupació en l'agricultura i ramaderia (consumint productes locals), al petit comerç, en les empreses de construcció, instal∙lació i manteniment (en adaptar els edificis turístics a estàndards d'eficiència i autosuficiència energètica a través de renovables.

Acord de promocionar el turisme basat en la cultura i la gastronomia, com a elements diferenciadors de les principals destinacions de sol i platja. La cultura, les compres, la gastronomia i el turisme urbà permeten desestacionalitzar l'activitat turística. Cal posar en valor el nostre patrimoni cultural, el nostre teixit comercial i l 'entorn natural.

Acord d'instar el Govern a l'aplicació de mesures desestacionalitzadores en el sector turístic. Impulsar un programa de turisme d'hivern que permeti oferir les zones turístiques d'Eivissa com a zones d'entrenament d'equips esportius.

Acord de fomentar la política de contenció de places turístiques i la millora de la qualitat de les instal·lacions.

Acord d'incentivar la implantació de sistemes de qualitat en tota l'oferta turística. Elaboració i distribució de guies dels diferents serveis i establiments certificats.

Acord de potenciar la formació dels treballadors i les treballadores del sector turístic amb formació teòrica i pràctica a tots els nivells posant en marxa l'Escola d'Hosteleria.

Acord de desenvoluparem plans d'ordenació, remodelació i gestió de les zones turístiques i espais de gran afluència per donar solució als problemes estructurals que pateixen i millorar la interacció de tots els agents implicats, amb especial atenció a les zones que tenen la qualificació de zona madura. Reconversió energètica per reduir el consum i per produir amb renovables tota l'energia que es consumeix de mitjana a l'any.

Acord d'instar el Govern a la regulació del 'tot inclòs' fixant una ràtio entre places turístiques i treballadors fixos, d'acord amb empresari i agents socials; un mínim de tres estrelles i plans de qualitat.

Acord de revisar totalment la dotació de les competències en matèria de promoció turística per augmentar-ne considerablement l'assignació econòmica y que això permeti realitzar les inversions en productes i serveis que necessita l'illa.

Acord de facilitar i simplificar els procediments administratius a través de la finestra única, amb una regulació més clara i uns serveis mes eficients que donin solució a les necessitats del sector productiu.

Acord de reivindicar que la gestió l'aeroport, en tractar-se d'una infraestructura estratègica per Eivissa, ha de tenir en compte les necessitats de l'illa més que el profit econòmic d'una empresa multinacional. Reivindicarem que les institucions locals participin a les seves decisions estratègiques i que part dels seus ingressos es reinverteixin en benefici de l'illa.

Acord en relació als ports, ja que condicionen i defineixen les ciutats on estan ubicats i són elements fonamentals en la vida de les mateixes. L'Autoritat Portuària ha de treballar de manera conjunta amb l'autoritat local respectiva i implicar-se en els seus plans de desenvolupament, per millorar la qualitat de la franja port-ciutat i promoure l'activitat durant tot l'any.

Acord de recolzar la reivindicació de l'Ajuntament d'Eivissa de recuperar la titularitat del port vell per a la ciutat d'Eivissa i desafectar-lo com a zona portuària.

Acord de lluitar perquè els beneficis d'explotació dels ports de l'illa —Sant Antoni, Santa Eulària i Eivissa— es reinverteixin en la millora de les instal·lacions i serveis.

Acord de regular i controlar les activitats molestes tant al litoral com a l'interior per assegurar la convivència turística i residencial, amb especial atenció al nivell de remor dels vaixells, establiment a les platges i a la costa i a finques a l'interior. Impulsarem un nou codi de bones pràctiques en relació amb les anomenades party boats i els beach clubs que asseguri el compliment de la normativa en remors, aforaments i horaris.

Acord referent al teixit empresarial, majoritàriament format per autònoms i petites i mitjanes empreses. Treballarem per millorar les condicions perquè es puguin desenvolupar i treballar durant tot l'any amb plans sectorials i incentius fiscals.

Acord d'elaborar un cens insular d'empreses verdes. Aquestes tindran bonificacions fiscals si compleixen certs criteris establerts. Col·laborarem amb el ajuntaments per desenvolupar incentius fiscals a aquestes empreses.

Acord d'impulsar plans de dinamització del petit comerç a les zones urbanes.

Acord referent a la connectivitat, que és bàsica a la nostra illa, tant l'aèria, per moviment de passatgers, residents i turistes, com la marítima, per passatgers però sobretot per mercaderies. Això ens marca les estacions i els costos i competitivitat de les nostres empreses. Durem a terme una política insular activa de connectivitat, millorant les connexions aèries i marítimes i vetllant perquè es garanteixi la competència i la racionalitat dels preus.

Acord de crear un centre d'estudis i estadístiques que, lligat a l'Escola de Turisme, millori les possibilitats d'estudi i investigació dels alumnes i, a més, ajudi a proporcionar a l'administració i empreses les dades necessàries per a la seva planificació.

Acord referent als serveis d'ocupació, després del desmantellament generalitzat que han patit, ja que es necessita un fort impuls per sortir d'on ens trobam. El Consell Insular proposarà que el 4% del PIB autonòmic es destini a polítiques actives d'ocupació, fent un pla plurianual insular a mida de les necessitats de la illa.

Acord de promourem la concertació de les polítiques laborals amb els agents econòmics i socials. Les polítiques i mesures de caire laboral han de ser consensuades i cobrir les necessitats tant d'empreses com de treballadors, retornant l'equilibri, consens i col·laboració perduts per l'aplicació de la reforma laboral.

Acord de promoure plans d'ocupació locals, amb la col·laboració de les entitats municipals, que ja han demostrat la seva efectivitat, ja que les administracions públiques locals són les mes properes als ciutadans i les més conscients de les seves necessitats.

Acord de promoure la conciliació de la vida familiar i laboral a través de plans d'igualtat.

Acord d'introduir a les licitacions públiques incentius per a les empreses que desenvolupin plans d'igualtat

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube