Imprimeix
PDF

Aprovada la proposta sobre l’obligació de servei públic per al transport marítim amb la península defensada per Damià Borràs

Damià Borràs PleLa Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial ha aprovat la Proposició No de Llei (PNL) sobre el contracte d'obligació de servei públic per al transport marítim amb la península que ha defensat el diputat Damià Borràs.

La PNL aprovada recollia els següents punts d'acord:

En el primerlloc es propugnava reclamar al Ministeri de Foment que garanteixi "la suficiència de les comunicacions per via marítima de les Illes Balears amb la península, amb especial atenció a les illes que pateixen els efectes de la doble insularitat en el transport de persones i l'abastiment de mercaderies, com Eivissa i Menorca i, sobretot, atenent i pal•liant la triple insularitat de Formentera."

També es demandava a Foment que aprovi i liciti "un nou contracte d'obligació de servei públic per al transport marítim entre els ports de les Illes Balears i de la península on es determinin amb suficiència les rutes, freqüències i preus, la capacitat de passatge i de càrrega de mercaderies (amb especial esment a aquelles considerades perilloses)."

El tercer punt demandava al Ministeri que inclogui "dins els Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2016 una partida pressupostària suficient per a fer front a les despeses vinculades al nou contracte d'obligació de servei públic entre els ports de les Illes Balears i de la península."

Finalment la Proposició No de Llei que ha defensat Damià Borràs en nom del Grup Socialista insta al Ministeri de Foment a "consensuar amb el Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera i de Menorca, així com les entitats més rellevants de caràcter econòmic, laboral i social, les rutes marítimes declarades d'obligació de servei públic entre els ports de les Illes Balears i de la península, la temporada anual de vigència, les freqüències, la capacitat de passatge i càrrega així com el sistema de tarifes necessari per tal de garantir la suficiència de les connexions marítimes de les Illes Balears."

Rebutjades les esmenes proposades per Borràs a la PNL sobre Sanitja

En la mateixa sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial Damià Borràs ha formulat dues esmenes a la PNL del Grup Popular relativa al fondeig al port de Sanitja i a la "protecció del pescador professional".

Així en elprimer punt l'esmena de substitució del diputat socialista proposava al Govern "estudiar, d'acord amb el Consell Insular de Menorca, l'existència d'alternatives tècniques o d'ubicació pels amarraments de les embarcacions dels pescadors del port de Sanitja, tot maldant d'afavorir el manteniment de la seva activitat des del màxim respecte a la declaració de Lloc d'Importància Comunitària (Decisió de la Comissió 19-06-2006) així com a allò que disposa el Pla de Gestió de l'Àrea Marina del Nord de Menorca (ES 5310035) (Decret 29/2007)."

Respecte del segon punt l'esmena de Damià Borràs demanava al Govern que analitzi la "implantació de la formació professional destinada al sector pesquer i a impulsar mesures dirigides al foment i la millora de la capacitació dels pescadors professionals de les Illes Balears, amb especial atenció a les tècniques de pesca sostenible i la prevenció i la salut laboral. Així mateix, el Govern de les Illes Balears promourà la conciliació de la vida laboral i familiar en el sector de la pesca professional i vigilarà la correcta aplicació dels acords, convenis i la normativa laboral vigents que hi siguin d'aplicació."

El Grup popular ha rebutjat incorporar aquestes esmenes i finalment la PNL no ha estat aprovada.

Share in MenéameShare in TuentiBuzz it!FacebookTwitter

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube