Alaior es troba en procés d’estancament demogràfic

Alaior es troba en procés d’estancament demogràfic.

Les dades així ho demostren:

1) De l’any 1995 al 2011, la població empadronada a Alaior va passar de 7.000 a 9.600 habitants. Açò representa un increment del 37,1%.

2) De l’any 2012 al 2021, la població ha passat de 9.610 a 9.477 habitants. Açò representa una reducció de l’1,3%, Alaior ha perdut població.

Aquesta evolució demogràfica demostra que en els darrers 10 anys el nostre municipi pateix una manca de dinamisme poblacional, un veritable estancament, que té conseqüències econòmiques i socials molt preocupants.

#RecuperaAlaior


Source: Municipi Alaior


Source: Es Castell

Comments are closed