El PSOE denuncia la falta de publicitat de tots els document econòmics de 2024 i acusa al Partit Popular de vulnerar el dret a la informació de la ciutadania

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Ciutadella exigeix a l’equip de govern del Partit Popular la publicació al web municipal de tots els documents econòmics i financers que conformen l’expedient dels pressupostos generals de la institució per a 2024.

  • El pressupost d’ingressos i despeses amb totes les partides
  • L’annex d’inversions
  • L’informe econòmic-financer
  • L’informe d’Intervenció i estabilitat pressupostària
  • Les bases d’execució dels pressupostos
  • La plantilla de personal
  • La memòria d’Alcaldia.
  • L’estat del deute.
  • Els pressupostos del Patronat d’Escoles Infantils, de l’Hospital i de la Fundació Ciutadella Cultura

Tots aquests documents van ser sempre públics durant els anys 2015 a 2023 amb els governs del pacte de progrés a Ciutadella, fent de la institució municipal un referent de transparència reconegut a les diferents avaluacions fetes per empreses externes independents.

El PSOE avisa també que l’actual opacitat informativa del govern del PP a Ciutadella xoca amb el codi de bon govern aprovat per l’Ajuntament en 2018 i no respecta els avenços en matèria d’informació pública ni la normativa impulsada durant els darrers anys en l’àmbit estatal i autonòmic.

La secretària general del PSOE Ciutadella i regidora a l’Ajuntament, Sandra Moll, creu que el retrocés en matèria de transparència de l’actual equip de govern del Partit Popular va en consonància amb la passivitat i la desídia que demostren en el dia a dia a l’hora d’informar a la ciutadania sobre la feina que porten a terme a l’Ajuntament.

𝐒𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐓 𝐀 𝐋’𝐄𝐗𝐏𝐎𝐒𝐈𝐂𝐈Ó 𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀

El PSOE considera que la no publicació dels pressupostos a la pàgina web després del’aprovació inicial i durant el període d’exposició pública ja va ser un absolut contrasentit, destinat a posar pals a les rodes a qualsevol ciutadà o entitat que volgués examinar els comptes per poder presentar-hi al·legacions. “És evident que el govern del Partit Popular, com ha fet sempre, governa Ciutadella d’esquena als ciutadans, amagant-los els documents de la gestió pública i dificultant qualsevol mena de fiscalització”, es queixa la regidora Sandra Moll.

La informació publica i els documents sobre la gestió municipal en matèria econòmica han minvat en més d’un 90 per cent amb l’arribada del Partit Popular, respecte a la informació i documents accessibles durant els anys 2015-2023 de govern progressista. Els documents de les anteriors legislatures encara es poden consultar al web.

GRUP MUNICIPAL DEL PSOE A L’ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA


Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed