El PSOE Menorca es compromet a impulsar la creació d’un Hospital de Dia Geriàtric per ajudar a recuperar l’autonomia a les persones

Aquest matí, la presidenta del Consell Insular i candidata a la reelecció, Susana Mora, i la secretària de Política Social del PSOE Menorca, Bàrbara Torrent, han explicat un dels compromisos en matèria d’atenció a la cronicitat. En aquest sentit, han manifestat que “les persones son la primera prioritat dels socialites. El benestar d’aquells qui tenen més dificultats sempre ha de ser la nostra primera dedicació”. 

“Amb l’actual govern socialista del Consell”, han assegurat les socialistes, “el nombre de beneficiaris amb prestació de dependència s’ha incrementat un 75% des de 2015”. També han recordat que “actualment tenim a Menorca 307 places a residències de la Xarxa pública d’Atenció a la Dependència mentre que el 2015 eren 256”. A més, “s’estan construint 241 places i 15 centres de dia: amb les noves residències de Maó, Es Castell i Es Migjorn i l’ampliació de la de Sant Lluís, amb una inversió de gairebé 20M€”. 

També han recalcat que “hi ha 182 places diürnes, 53 més que el 2011. Un total de 1917 persones reben a la nostra illa una prestació econòmica per a cures, mentre que durant el mandat del PP no es va construir ni una sola plaça de residència a Menorca”. A aquest fet se suma que Menorca té una població envellida. “Per açò, el model residencial s’ha de combinar amb l’assitència a domicili. És a dir, hem de combinar la construcció de noves places residencials amb el Servei Integral d’Atenció a Domicili”.

Per tant, tant Mora com Torrent han anunciat que “crearem un Hospital de Dia Geriàtric per a aquelles persones que no puguin ser ateses en els centres de dia socials per la seva incapacitat greu, en aquest centre puguin ser atesos amb equitat”. Concretament, les funcions d’aquest servei, han explicat, “han d’anar dirigides a la rehabilitació després de l’ingrés hospitalari per un procés agut o qualsevol altra eventualitat que pugui afectar l’autonomia de les persones grans”. 

També han recordat que “el Verge del Toro serà centre de referència pel que fa a l’atenció a les persones amb patologies cròniques, amb unitats de mitja estada per pacients crònics i també amb problemes de salut mental”. No hem d’oblidar, però, que “el PP va retornar aquest edifici a la Seguretat Social”. 

“El futur dels serveis assistencials destinats a la gent gran i les persones amb problemes crònics passa per l’enfortiment dels serveis públics i amb polítiques públiques basades en el principi d’equitat”. Per açò, “continuarem posant en servei places residencials per aquelles persones que decideixin ser ateses en centres públics i a la vegada posar a disposició de qui vulgui quedar a ca seva amb tots els serveis coberts”.


Source: Federació de Menorca

Comments are closed