Els responsables del govern municipal ni fan ni deixarien fer

El Pla General Urbanístic acumula 7 anys de retard, la remodelació del carrer des Ramal, que es va anunciar fa cinc anys enrere, es retarda un any més. Mentrestant, altres municipis ja fa temps que desenvolupen projectes d’ordenació urbanística, d’habitatges socials o de dinamització comercial.

Ara diuen que no volen signar el conveni de camins a nivell insular, pretenen sortir del Consorci de Disciplina Urbanística i fins i tot es neguen a aplicar la futura Llei d’Habitatge estatal quan és una de les primeres necessitats del nostre municipi. Empren l’Ajuntament per fer oposició a les altres administracions en lloc de defensar l’interès general de la població.

I seguint l’argumentari del seu partit i de les posicions més extremistes, voten en contra dels fons europeus, voten en contra de davallar l’IVA de la factura de la llum, voten en contra d’incrementar el Salari Mínim i voten en contra de millorar les pensions de les persones jubilades. No volen una recuperació justa, prefereixen fomentar la desigualtat.

Fins i tot, es manifesten en contra de l’ajuda de lloguer i de l’abonament cultural per als joves, que han donat un gran exemple durant el procés de vacunació, i que han de recuperar el seu projecte vital.

Sempre a la contra, i cap enrere, com els crancs.

#MassaPropagandaPocaFeina

Source: Municipi Alaoir


Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed