Els socialistes segueixen complint el seu compromís de seguir augmentant el parc d’habitatge públic a Menorca

El PSOE Menorca celebra la nova promoció d’habitatge públic que es construirà a Es Migjorn i que consolida el projecte en matèria d’habitatge per a Menorca

Aquest matí, el conseller d’habitatge del Govern balear, Marc Pons, la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, i la portaveu del PSOE Migjorn, Pilar Pons, han visitat la parcel·la on es construiran 9 nous habitatges de protecció pública al municipi, complint, així, amb un dels principals compromisos electorals de l’agrupació socialista i de l’administració autonòmica amb els ciutadans i ciutadanes del poble. 

En aquest context, el PSOE Menorca vol recordar que han estat els socialistes, arran del seu ferm compromís amb les polítiques d’habitatge, els que van aprovar la primera llei d’Habitatge de les Illes Balears, una normativa pionera que té per objectiu garantir el dret a l’accés a un habitatge digne a tothom i així com pal·liar la manca d’habitatge, un dels principals entrebancs que pateix la nostra societat actualment. 

El conseller Marc Pons, ha recordat que “partíem de zero, amb governs del PP que, enlloc de generar sòl públic, el venien per fer hotels”, alhora que ha celebrat que “veim com la coordinació entre les administracions dóna els seus fruits, fent possible posar en marxa projectes cabdals com els que venim a presentar avui aquí, i que contribueixen a ampliar el parc d’habitatges públics a Menorca així com donar una sortida a les persones amb més dificultats”. 

Susana Mora s’ha afegit a les paraules de Pons, explicant que “és important reconèixer, també, la feina dels ajuntaments en la cessió de terrenys per fer possible la construcció d’aquests habitatges dirigits al lloguer social”, perquè, “tot i la delicada situació que estem vivint, l’habitatge segueix sent una primera necessitat per a tots i així ho seguirà sent tant per al Consell Insular com per totes les administracions on els socialistes gestionam”. 

Per últim, la portaveu del grup socialista municipal, Pilar Pons, ha destacat que “també valoram  positivament aquesta nova fita que és fonamental per al nostre municipi perquè, per una banda, dóna compliment a un dels nostres compromisos electorals i, per l’altra, dota es Migjorn Gran d’una infraestructura tan necessària com aquesta. A més, és una mostra que encara que no governem al municipi des Migjorn, els projectes socialistes arriben al nostre poble”. 

Aquesta promoció consolida el projecte d’habitatge amb una clara empremta socialista, i se suma a un total de 107 habitatges que, en aquests moments, es troben en construcció, en redacció de projecte o pendents de llicència municipal. D’aquests, 4 habitatges de protecció oficial es troben a Sant Lluís, 82 en construcció a Maó i amb la previsió d’iniciar-ne 29 més al llarg d’aquest 2021, 9 dels quals es trobaran al municipi des Es Migjorn i 12 a Fornells. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed