“La gestió de l’escorxador de Ciutadella”, pel PSOE Ciutadella

Quan a l’any 2015 vam entrar com a equip de govern a l’ajuntament de Ciutadella, ens vam trobar l’escorxador municipal amb unes condicions pèssimes que evidenciaven la seva deixadesa: les instal·lacions en trobaven mal estat i la maquinària amb la qual comptaven per fer feina era vella i s’havia quedat obsoleta. De fet, un informe del 2013 advertia d’aquest deteriorament i preveia unes millores que, evidentment, no es van dur mai a terme.

A més, ens vam trobar damunt de la taula reclamacions de pagament de quotes que no es van arribar a pagar mai, el lloguer d’un camió pel transport de canals a través d’un contracte verbal enlloc de comprar-ne un de nou.

Per tant, no és precisament el Partit Popular el que ha de donar lliçons ni exemple sobre la gestió de l’escorxador, i menys quan ha estat el causant de deixar-lo en ruïnes, tant a nivell d’instal·lacions com de gestió. És a partir d’aquesta mala pràctica per a la qual l’equip de govern actual ha actuat des del primer moment per resoldre i regularitzar aquesta situació quant abans possible.

A partir del 2015 s’afegia un contracte per a l’eliminació de residus que obligava a pagar per toma eliminada més de 800€ quan el preu pel qual sempre s’havia pagat era de 40€

És important destacar per tant que des de la regidoria que lidera la nostra companya socialista, Sandra Moll, s’han fet passes importants per millorar les condicions de l’escorxador i la seva gestió.

En aquest sentit, s’ha adquirit un descalcificador, extractors de boví i peladora d’oví,

infraestructures fonamentals per al bon funcionament de l’escorxador. També s’han rehabilitat les quadres per adaptar-les a la normativa de benestar animal, s’ha impermeabilitzat la nau central per evitar problemes de filtracions d’aigua i s’ha tancat amb tanques el seu exterior com a principal mesura de seguretat. A més, ja tenim el projecte per a la nova instal·lació d’aigua calenta en marxa.

Per altra banda, s’ha aconseguit reduir el cost d’eliminació de residus en més d’un 40%, hem aconseguit, després continues reivindicacions al Govern Balear de les Illes Balears, una ajuda addicional de 50.000€ per fer front a les despeses corrents, hem pagat totes aquelles factures que estaven pendents i, en aquest moment, ens trobam immersos en l’actualització de taxes.

Per tant, és més que evident que, tot i la mala praxis que va adoptar l’ajuntament de Ciutadella sota la direcció dels populars quant a l’escorxador, el PSOE ha estat capaç de reverir aquesta situació i resoldre moltes qüestions que estaven pendents com millorar les condicions i les instal·lacions del mateix per poder seguir la seva activitat amb la màxima normalitat. 

Sempre ha estat una prioritat per a nosaltres que l’escorxador pugui oferir un bon servei a ramaders, carnissers i restauradors, i en aquesta línia de feina seguirem fins a la seva regularització total.

Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed