Manca de manteniment dels nuclis costaners

L’enquesta de PIME Menorca sobre la valoració de les urbanitzacions deixa 18 mancances greus o molt greus als nuclis costaners del nostre municipi. I constata que en els darrers tres anys no s’ha millorat pràcticament res.

Tot i així, l’equip de govern municipal va gastar milers d’euros a FITUR-Madrid per fer propaganda, incloses enguany totes les despeses pagades per a 6 persones,

En canvi, la realitat a peu de carrer és que les principals deficiències detectades per l’enquesta fan referència al tancament de solars, senyalització i enllumenat públic, sobretot a Cala en Porter, Sant Jaume i Torre-solí.

De Cala en Porter, a més a més, diu que s’ha de millorar el tema del cablejat aeri, el manteniment de voreres i zones verdes i que ja fa uns quants anys que no s’observa un canvi substancial.

Molt preocupant.

#MassaPropagandaPocaFeina


Source: Municipi Alaior


Source: Es Castell

Comments are closed