MANIFEST DEL PSOE AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 2020

Com cada any, el 25 de novembre, el Partit Socialista s’uneix a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència contra les dones. En aquest 2020 es compleix el vintè aniversari de la designació d’aquesta data per Nacions Unides. I com cada una d’elles, el Partit Socialista vol mostrar el seu suport a totes les víctimes; a les dones assassinades, als seus fills i filles orfes; a les seves mares, pares, germans, germanes i amics. Compartim el seu dolor, la seva desolació i volem combatre la seva causa. 

El Centre Assessor de la Dona de Menorca (CAD) ha registrat, durant el 2019, que el maltractament més habitual en les dones ateses ha estat el físic, amb un total de 300 dones ateses, i 143 per maltractament psicològic. A més, es va fer feina sobre un total de 599 expedients, resultat de la suma de les dones ateses per primera vegada en el Centre i aquelles que ja, comptant amb un expedient obert, continuen essent usuàries dels serveis del CAD. Aquestes dades reflecteixen que, tot i haver fet avanços, encara hi queda molt camí per recórrer. 

Per altra banda, i tal com expressa la ONU, “la violència contra les dones i les nenes, arrelada en unes relacions de poder desiguals entre dones i homes, persisteix com una crisi silenciosa i endèmica”. Enguany, a més, la situació s’ha vist agreujada per la pandèmia mundial que ens assola, i aquesta, afecta amb més intensitat a les dones i de manera concreta per la desigualtat estructural i la situació de vulnerabilitat en la qual es troben.

En aquest context, la Directora Executiva de l’ONU-dones, Phumzile Mlambo-*Ngcuka, alertava sobre l’impacte de la Covid-19 en les dones, i especialment en les víctimes de violència abocades a confinar-se amb el seu agressor: “El confinament aviva la tensió i l’estrès generats per preocupacions relacionades amb la seguretat, la salut i els diners. Així mateix, reforça l’aïllament de les dones que tenen companys violents, separant-les de les persones i els recursos que millor poden ajudar-les”. 

El Consell Insular, conscient d’aquesta problemàtica i sensible a la protecció de les dones menorquines, va posar a l’abast tots els recursos necessaris per fer front a les violències masclistes durant l’estat d’alarma. Així, va sol·licitar, per una banda, a tota una xarxa de serveis assistencials de la dona de Menorca un increment de la vigilància de les dones ateses pels seus serveis davant les possibles conseqüències del confinament i, per l’altra, es va habilitar un segon pis per atendre, precisament, a aquelles dones que sofrien maltractament i als seus fills. 

Tota aquesta feina s’emmarca en l’acció de treball que s’ha duit a terme amb coordinació amb el Govern balear i el Govern d’Espanya. De fet, el Govern va aprovar el 31 de març el Reial decret de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere, a les víctimes d’explotació sexual, tracta o agressions sexuals, en aquests moments tan excepcionals. Per la seva part, el Govern balear va posar en marxa accions com, per exemple, la “Mascareta 19” o el reforç del servei d’atenció durant les 24 hores, entre d’altres. 

El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, demanat pel moviment feminista i impulsat pel Partit Socialista, va suposar un abans i un després en l’abordatge institucional de la violència de gènere. La Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, va suposar un canvi de paradigma que va fer possible al nostre país que els poders públics reconeguessin un tipus concret i específic de violència, que és la que s’exerceix contra les dones pel fet de ser dones.

A la legislatura anterior, una de les primeres mesures del govern socialista de Pedro Sánchez, va ser donar compliment al desenvolupament del Pacte d’Estat, que feia un any que estava paralitzat. En poques setmanes, es van posar a disposició de tots els territoris i entitats locals els fons per prevenir i combatre la violència de gènere. Amb el Reial decret 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, es van fer els canvis legislatius més urgents per ampliar la protecció i l’empar de les víctimes i els seus fills i filles.

En definitiva, som l’únic partit que sempre s’ha mostrat al costat de les dones, de la lluita feminista, de la batalla contra els maltractadors i la seva violència, posant al seu abast totes les eines necessàries per fer-hi front. Una violència que no sols se sofreix en l’àmbit de la parella o ex parella. Som el partit que sempre ha reclamat que hi ha una violència estructural contra les dones. La violència sexual, la mutilació genital, el matrimoni forçat, la prostitució… la sofreixen de manera desproporcionada milers de dones i filletes, per ser dones i filletes. Som el partit que s’ha declarat feminista i abolicionista. 

Contra la violència de gènere, més democràcia. Contra la dreta extrema, més democràcia. Per a la igualtat efectiva entre dones i homes, més democràcia. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed