El PSOE denuncia la absoluta deixadesa del Partit Popular per a tramitar l’aprovació del Pla de Mobilitat i lamenta perdre ajudes per pacificar el trànsit i crear zona de baixes emissions a Ciutadella

El PSOE acusa el Partit Popular de demorar la tramitació i l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible elaborat i finalitzat durant el passat mandat progressista a Ciutadella. Aquest document ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament perquè suposi un full de ruta vinculant del model de ciutat per als pròxims anys. De fet, conté aspectes fonamentals per al desenvolupament de la mobilitat en el municipi, com la conversió en zona de vianants de la plaça del Born, la reordenació del trànsit a la Ciutat, la revisió de la direcció de circulació d’algunes de les principals artèries del municipi (com ara el Camí de Maó), així com millores en l’accessibilitat de carrers i rutes dins del municipi, com per exemple la connexió amb el barri de Dalt sa Quintana i la circulació entorn del Port Antic o la gestió de l’aparcament regulat a diferents zones de la ciutat i urbanitzacions, amb un tracte preferencial per als residents.

L’ equip de govern del Partit Popular a Ciutadella bloqueja l’ aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible(PMUS), finalitzat l’ anterior mandat pels partits progressistes, amb una sèrie de millores per la mobilitat al nostre municipi que són molt necessàries.

Els socialistes volen fer evident que el Partit Popular és especialista en no avançar en matèria de mobilitat. Fa vint anys ja va guardar al calaix de l’oblit l’anterior estudi de mobilitat i Ciutadella ho ha patit durant dues dècades. En aquell moment, el PP ja no va voler portar a terme moltes de les mesures que figuraven en aquell estudi. I ara, tot i estar en minoria, torna a fer el mateix. Des del PSOE es considera que la història no es pot repetir i que Ciutadella ha d’impulsar el Pla de Mobilitat aprovat l’anterior mandat i evolucionar en matèria de mobilitat.

D’altra banda el PMUS és un element necessari per a poder optar a ajudes i subvencions per millorar i pacificar el trànsit i crear zones de baixes emissions, obligatòries als territoris insulars.

No s’entén tampoc que el Partit Popular, per enguany, hagi inclòs una partida extra de 10.000 euros amb l’objecte de revisar(?¿) el document del Pla de Mobilitat Urbana i, per tant, pretendre modificar des de la minoria una feina ja acabada, amb un cost afegit que és quasi el pressupost total que va tenir elaborar l’actual document.

Així les coses, la realitat és que en vuit mesos de govern del Partit Popular no s’ha avançat res en matèria de mobilitat. L’actual equip de govern s’ha limitat a viure de rendes, de projectes de l’anterior equip de govern, com l’aparcament de Dalt sa Quintana, el canvi de sistema i millores de parquímetres, licitat en l’anterior mandat, la posada en marxa del foto-vermell i els canvis semafòrics, també de l’anterior mandat, etc.

El PSOE recorda que el Partit Popular gestiona actualment l’Ajuntament, en virtut d’un govern en minoria. I no pot pretendre obviar que qui té la capacitat de marcar la política municipal és el bloc d’esquerres, que té la majoria dels regidors al Ple. Per tant, l’equip de govern no pot continuar demorant, amb un bloqueig, urgències com la d’aprovar el PMUS, elaborat durant la darrera legislatura per PSOE, PSM i Unides Podem.


Comments are closed