El PSOE fa valer la majoria d’esquerres i s’aproven la totalitat de les mocions de l’oposició al Ple

PSOE, PSM MxM i Ciutadella Endavant van
fer valer la majoria al Ple d’ahir de l’Ajuntament i van aprovar les set
mocions que presentaven, tot i el vot contrari de l’equip de govern del Partit
Popular en algunes de les propostes d’acord.

S’han aprovat amb el vot favorable de
PSOE, PSM i Ciutadella Endavant:

  • Moció conjunta PSOE, PSM MxM i Ciutadella Endavant sobre la planta de biogàs i del tractament dels SANDACH
  • Moció conjunta PSOE, PSM MxM i Ciutadella Endavant sobre la zona verda de la platja de Santandria
  • Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) referent al Pla insular d’instal·lacions esportives de Menorca.
  • Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) referent a la carretera de Cala en Blanes i la instal·lació de radars.
  • Moció PSM MxM sobre el transport col·lectiu a punta Nati.
  • Moció PSM MxM sobre la necessitat de declarar Menorca com a zona tensionada en el mercat de l’habitatge.
  • Moció PSM MxM sobre la necessitat d’evitar estendre el lloguer turístic a habitatges en sòl rústic.
  • Moció PSM MxM sobre la modificació de l’Ordenança fiscal amb relació al tractament de les persones amb discapacitat.

També el Ple va servir perquè na Ester Mascaró i en Bernat Casasnovas prenguessin possessió com a nou regidors del grup municipal socialista a l’Ajuntament. Els desitjam molta sort en aquesta nova etapa per a ells.

Val a dir per últim que l’equip de govern del Partit Popular tan sols va presentar en aquest Ple dues propostes d’acord.

  • Eliminar del camí de sa Torre del Ram del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella i de l’Inventari municipal de béns.
  • Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca.

Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed