El PSOE Menorca celebra l’acord polític que permetrà l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera. Una llei que ha d’afavorir la prosperitat i el benestar de la gent de Menorca

  • La possibilitat de regular l’entrada de vehicles a l’illa és una eina més de la gestió de la preservació mediambiental i l’impuls econòmic que es contempla en la normativa.
  • Per això, com exigeix la llei, s’ha de motivar i justificar amb els informes i estudis que siguin necessaris i a partir de l’acord social i polític de Menorca.

El PSOE Menorca celebra l’acord polític entre el PSOE Menorca, Més per Menorca i el Govern de les Illes Balears que permetrà l’aprovació per part del Parlament de la Llei Menorca Reserva de Biosfera. En aquest sentit, el partit sempre ha defensat que aquesta normativa dota el Consell Insular de Menorca d’instruments jurídics i normatius per millorar la gestió dels recursos naturals i per potenciar les capacitats econòmiques de Menorca.

Així mateix, la llei significarà una millora del finançament dels projectes relacionats amb qüestions vinculades amb la Reserva de Biosfera de 5 milions d’euros.

Concretament, el PSOE Menorca recorda que la possibilitat de regular l’entrada de vehicles a l’illa és una eina més de la gestió de la preservació mediambiental que es contempla, però que aquesta s’ha de justificar, tal com exigeix la llei, amb els informes i estudis necessaris, a més de suscitar l’acord social i polític de Menorca. En el cas que es prengui en el futur aquesta decisió, s’haurà de garantir la mobilitat de les persones que arriben amb el reforç del transport públic i la creació de noves rutes. 

Cal recordar que la Llei Menorca Reserva de Biosfera no es tracta només d’una normativa ambiental, sinó també econòmica. Aquesta perspectiva passa per l’equilibri amb els sectors productius i turístic, sempre lligat amb el model de Menorca, per avançar en la diversificació de l’economia menorquina i en la potenciació de nous tipus d’indústria.

Entenem que hem de continuar avançant en el model turístic de Menorca que, a més de ser respectuós amb el medi ambient i el paisatge de Menorca, ha de relacionar-se econòmicament amb altres sectors productius. Ha de poder arribar tant als productes del camp, de la mar, de l’indústria i també de l’artesania, així com noves ofertes vinculades a l’esport, l’oci i la cultura. 

A més, la llei suposa una oportunitat per afrontar nous reptes com l’emergència climàtica, el procés de descarbonització, la millora dels recursos hídrics, la preservació de l’activitat del sector primari, l’ordenació de la costa, la gestió del medi marí, la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial o el foment d’un model alimentari més sostenible, entre d’altres.

Amb tot, la Llei Menorca Reserva de Biosfera neix amb la voluntat de ser un instrument per fer efectius els compromisos que van justificar el reconeixement de la declaració de reserva de biosfera a Menorca per la UNESCO ara ja fa 30 anys, i continuar amb les polítiques de desenvolupament sostenible. 

Source: Federació de Menorca

Comments are closed