El PSOE Menorca denuncia que el Govern i el Consell deixin perdre la figura d’un metge estable per a la unitat de conductes addictives de Menorca

El PSOE Menorca presenta, en el proper plenari del Consell de Menorca, una proposta d’acord per exigir el compromís tant de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears com també del Consell Insular de Menorca per dotar de forma immediata la unitat de conductes addictives de personal metge estable. 

La consellera del PSOE, Bàrbara Torrent, ha posat en context aquesta situació i ha criticat que “des de la finalització de la prestació de serveis el passat mes de març, la unitat de conductes addictives no disposa de la figura d’un metge estable, la qual cosa resta qualitat i fa anar coix el servei. I davant d’una manca de serveis d’aquest tipus els responsables polítics han de donar una solució immediata”.

A més, la socialista ha explicat que un problema que se suma a aquest és que “el consum de drogues i altres conductes addictives va lligat, en moltes ocasions, d’un diagnòstic de salut mental. De fet, el programa específic per a patologia dual del qual disposa la UCA va ser sol·licitat el 2022 per un total de 42 persones, el que representa un 10% dels usuaris si tenim en compte que el servei va atendre 411 persones”. 

Amb tot, Torrent ha conclòs de forma contundent que “son les administracions i els responsables públics els que han de garantir els recursos necessaris que la població menorquins necessita. I disposar a Menorca de serveis socials especialitzats que puguin atendre aquests casos, amb totes les garanties, resulta fonamental. Per açò, demanam la implicació del PP a tots els nivells per donar solució a un problema que afecta directament la vida de la gent que més ho necessita”. 


Source: Federació de Menorca

Source: Municipi Alaoir

Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed