El PSOE proposa nou mesures per a millorar la transparència i representativitat a l’Ajuntament des Migjorn

El Grup Municipal Socialista va registrar el passat mes d’octubre una moció que serà debatuda en el ple de dia 30 de novembre sobre les mesures de transparència a l’Ajuntament des Migjorn Gran. Per als socialistes, transparència és imprescindible per al funcionament democràtic del nostre ajuntament i cal implementar una sèrie de mesures per a millorar en aquest aspecte.

Els regidors socialistes aprofiten per reclamar tota la documentació que té demanada al consistori per a poder fer la feina d’oposició i que no se li lliura amb els terminis que pertocaria. La darrera tanda de documents lliurats, per exemple, correspon a sol·licituds d’informació de feia més de vuit mesos. Els socialistes consideren que aquests retards dificulten la feina de control al govern de l’Ajuntament i que vulnera l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal.

El fet que l’equip de govern no convidi als regidors de l’oposició als actes institucionals també entra en contradicció amb el Reglament Orgànic, ja que dificulta el compliment de l’article 7.2. A més, l’oposició també demana que es gravi en vídeo i es retransmeti les sessions plenàries perquè la ciutadania pugui seguir-les i estar informada, com es fa als altres ajuntaments de l’illa de Menorca.

Aquesta és la llista de mesures que proposa el PSOE Migjorn per a la millora de la transparència i la representativitat de l’Ajuntament des Migjorn Gran:

  1. Publicar el Reglament Orgànic Municipal a la pàgina web de l’Ajuntament i fer entrega d’una còpia a cada regidor.
  2. La batlia entregarà tota la documentació que el Grup de l’oposició ha demanat per registre d’entrada en els darrers mesos, en compliment de l’Article 8 del Reglament Orgànic. D’ara endavant, la batlia es compromet a fer arribar tota la documentació requerida al grup de l’oposició complint els terminis legals. 
  3. L’equip de govern garantirà la representativitat visible dels regidors de l’oposició en els actes públics mitjançant invitacions, complint així amb Article 7.2 del Reglament Orgànic.
  4. L’equip de govern posarà en marxa un sistema per a gravar en vídeo les sessions plenàries i emetre-les en directe a través de la web de l’Ajuntament o d’una xarxa social.
  5. L’Ajuntament crearà correus electrònics de la corporació per als regidors de l’oposició i publicarà les seves adreces a l’apartat de la plana web corresponent.
  6. L’Ajuntament publicarà a la plana web les declaracions de béns de tots els membres de la Corporació.
  7. L’Ajuntament actualitzarà els apartats de la plana web “Associacions des Migjorn Gran”, “Escola Municipal de Música”, “Punt d’Informació Juvenil”, “Casal de Joves” i “Instal·lacions i Activitats Esportives”.
  8. Publicar, amb la periodicitat acordada per Plenari, el Butlletí d’informació municipal que inclogui un espai reservat a l’oposició, complint així amb els Articles 69 i 70 del Reglament Orgànic.
  9. Recuperar la Junta de Govern Local, que tot i no ser un òrgan obligatori per als municipis de menys de 5000 habitants, ha existit a l’Ajuntament des Migjorn entre els anys 2007 i 2017.

Source: Es Migjorn

Comments are closed