“LA IMPORTÀNCIA DE TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA”, per Carol Marquès

Aquests dies celebrem el Dia Mundial de l’Aigua i és un bon moment per reflexionar sobre què significa tancar el cicle de l’aigua. A més, és important reflexionar sobre el futur del cicle de l’aigua en aquesta illa i com cada persona pot contribuir a assolir aquest objectiu. 

En primer lloc hem d’aclarir què significa el cicle de l’aigua. A Menorca utilitzem l’aigua dels aqüífers subterranis, els quals s’omplen pràcticament només de l’aigua de la pluja. El cicle de l’aigua comença amb l’extracció de l’aigua dels aqüífers a través dels pous, per utilitzar-la en diferents usos, com per a l’agrícola o el ramader, però el consum més gran prové de l’úrbà i de l’humà. Així, el cicle de l’aigua s’inicia amb l’extracció, el tractament i la distribució a través de xarxes d’abastament fins que arriben a l’aixeta de cada casa. 

Tots els ciutadans i ciutadanes consumim l’aigua per beure i per a usos quotidians. I  aquesta aigua, una vegada s’ha utilitzat, i a través de les xarxes de clavegueram, arriba a les depuradores on es tracta i, la gran majoria acaba a la mar a través d’un emissari submarí. Aquest és el cicle de l’aigua que tenim avui dia. 

Per aquest motiu és important aclarir què significa tancar el cicle de l’aigua. L’aigua, una vegada depurada i tractada de forma adequada, ha de poder tornar a l’aqüífer per tornar a iniciar el seu cicle, en lloc de tirar-la a la mar. Aquest és el pas on es tanca el cicle de l’aigua, però què hauríem de fer per poder-ho fer de forma correcta? El més important és promoure una consciència general de la importància que té que aquesta aigua tengui la qualitat suficient per tornar a acabar a l’aqüífer. Totes i tots som responsables de la qualitat en la qual l’aigua arriba a la depuradora, depenent de l’ús que li donem. Per exemple, hi ha problemes a petita escala, com són, entre d’altres, la utilització de sals per petits electrodomèstics, la neteja o buidatge de piscines salines, l’aigua de les quals, erròniament, acaba al clavegueram.

És evident que també tenim males praxis de la mà d’alguns grans consumidors, i una part d’aquesta contaminació salina també prové de la filtració de l’aigua de la mar a través de les canonades de clavegueram que es troben en mal estat. Per açò, la importància de la consciència general, tant de l’administració que ha de fer feina per mantenir les infraestructures del cicle de l’aigua en perfecte estat, com dels particulars que han de fer un ús responsable i conscient per cuidar tots els nostres recursos, és fonamental. 

Si aconseguim una aigua que, una vegada depurada, tengui els paràmetres necessaris per ser reutilitzada, podríem tancar el cicle de l’aigua, la podríem utilitzar per regar. Aquest ús implica un avantatge clar: l’aigua depurada que s’empra per regar es va filtrant fins arribar una part d’ella a l’aqüífer, però el més important és que evitam que aquesta aigua per regar surti de l’aqüífer. A part de l’ús agrícola, l’aigua tractada també es pot utilitzar per a diferents usos urbans que hauríem d’aconseguir que es vagin estenent, com per exemple, el de regar jardins o fer net carrers, entre d’altres.

Amb tot, és important ser conscients que l’aigua és un recurs essencial per a la nostra subsistència i que el privilegi d’arribar a casa, obrir l’aixeta i tenir aigua, implica la posada en marxa d’infraestructures que tenen un alt cost que hem de pagar entre tots i totes. Així com també hem de ser conscients de l’estat en què es troben actualment els aqüífers, no només quant a quantitat sinó també a qualitat, i que hi ha factors que afecten directament al seu estat, com la contaminació dels nostres sòls. Si aquest estat de les infraestructures necessàries per garantir el cicle de l’aigua es va agreujant, pot suposar un trencament de l’equilibri de l’ecosistema i del medi natural que tenim a Menorca. 

És imprescindible tancar el cicle de l’aigua i fer-ho en totes les garanties, per tant, és fonamental fer un bon ús de l’aigua i ajudar al fet que duri en el temps. 

Source: Federació de Menorca

Comments are closed