Pepe Mercadal, elegit secretari general de Joventuts Socialistes de Menorca

Els militants de les Joventuts Socialistes de Menorca han elegit Pepe Mercadal com a secretari general de l’organització, agafant el relleu a Irene Triay

Un dels principals objectius de la nova executiva és recuperar l’escola de formació durant l’estiu

Les Joventuts Socialistes de Menorca (JSM) va celebrar el passat dijous el seu congrés ordinari, en el qual Pepe Mercadal va ser elegit secretari general, agafant el relleu d’Irene Triay. Van acompanyar a Mercadal els companys de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears, com Alícia Homs, Marta López i Pau Roig, entre altres.

En el seu discurs inicial, Pepe Mercadal va aprofitar per agrair tota la feina feta durant aqusts anys per part d’Irene Triay, ex secretària general. “Joventuts Socialistes és i ha de ser útil per posar en agenda els problemes de la joventut menorquina i empényer al Partit Socialista a adreçar-los”. 

Les organitzacions polítiques juvenils d’esquerres, com Joventuts Socialistes, “han d’aconseguir que les institucions tenguin com a prioritat la creació d’oportunitats perquè els i les joves de Menorca puguin emancipar-se, amb una formació de qualitat, una feina digne i accés a l’habitatge.”

De forma més concreta, el socialista va dir que un dels principals objectius que agafa la nova comissió executiva és “recuperar l’escola de formació durant l’estiu i poder comptar amb la participació de persones que han ostentat un càrrec important en el sí del partit tant a nivell estatal com autonòmic perquè ens ajudin a agafar una altra perspectiva sobre les qüestions que més afecten els joves”.

Per concloure, Pepe Mercadal va reiterar que “avui neix una nova etapa per a Joventuts Socialistes de Menorca, una etapa amb un projecte comú que té idees noves i un projecte de futur i present per al jovent de Menorca”. 

COMISSIÓ EXECUTIVA DE JSM 

Presidenta. Irene Triay

Secretari general. Pepe Mercadal

Secretària d’organització. Marga Seguí

Secretària de comunicació. Joia Enrich 

Secretària de política institucional. Paula Gómez de Tejada

REPRESENTANTS AL COMITÉ INSULAR DEL PSOE MENORCA

Marga Seguí

Hendrik Reuter 

DELEGATS AL COMITÉ NACIONAL DE JSIB

Marga Seguí

Joia Enrich 

Joan Morlà

Source: Federació de Menorca

Comments are closed