Susana Mora: “Les persones amb problemes de salut mental han de poder ser ateses a Menorca i amb totes les garanties”

La presidenta i candidata ha anunciat que “reclamarem la gestió del centre de salut mental de Sant Miquel a Ciutadella i el reconvertirem en un centre geriàtric per a l’atenció a la salut mental per a persones majors de 65 anys” 

La salut mental ha sigut històricament la gran oblidada dins el món de la salut. Fins fa ben poc, les persones que patien problemes de salut mental ho feien bé des del silenci o assumint l’estigma social que s’hi associava.

Durant les dues darreres legislatures s’ha avançat molt en aquesta matèria, apostant per la sensibilització i la visibilitat i normalització que requereix aquesta situació. I s’han posat a disposició diferents recursos per atendre les necessitats de les persones afectades per aquest problemes. Tot i així, açò resulta insuficient davant la demanda actual, que s’ha vist agreujada després de la pandèmia causada per la Covid-19.

Com ha manifestat la presidenta del Consell  i candidata a la reelecció pel PSOE, Susana Mora “fa falta que Menorca tengui els serveis socials especialitzats necessaris per atendre a pacients en salut mental” i ha recordat que “actualment a Menorca no disposem de cap centre residencial específic per aquest col·lectiu, a part de Sant Miquel, un espai gestionat per la conselleria de Salut on s’hi troben de manera temporal persones amb malaltia mental greu com a màxim fins als 65 anys i que necessita d’una millora en les seves instal·lacions i redefinir el seu ús”.

La consellera de Benestar Social i núm. 3 a la llista del Consell, Bàrbara Torrent, ha afegit que “les persones amb diversitat funcional i també les que tenen una malaltia mental greu viuen de cada vegada més anys, per la qual cosa resulta necessari dissenyar espais on puguin ser atesos davant el seu procés d’envelliment”. I ha seguit explicat que “fins ara es podien integrar ens els geriàtrics ordinaris, però creiem que és  necessari disposar d’un recurs específic on atendre aquests casos de manera individualitzada i especialitzada”.

Així, tal i com ha proposat Susana Mora “reconvertirem el Centre de Sant Miquel en una residència per a persones amb trastorns de salut mental greu o alternacions de conducta on  puguin passar els darrers anys de la seva vida, un recurs actualment inexistent a l’illa i que a més d’oferir un millor servei a aquest col·lectiu, reduirà també les llistes d’espera als geriàtrics per part de les persones majors”.

Referent a les llistes d’espera, Torrent ha fet referència a l’increment de places durant els últims vuit anys “durant la legislatura del Partit Popular no es van planificar ni construir ni una sola plaça. Ara podem dir que en tenim 241 en construcció incloent la Residència de Maó als Quarters de Santiago, la des Castell, la des Migjorn, i la des Migjorn, a més de l’ampliació de la Residència de Sant Lluís i Ferreries”.

El candidat a l’alcaldia a Ferreries, Basili Martí, s’ha afegit destacant que “fomentarem la cooperació entre totes les entitats que hi ha a Ferreries en temes de benestar social, tals com Càritas, Creu Roja, ajuntaments, serveis socials i sanitaris”.

Però els problemes de salut mental no afecten només la gent gran. També hem de disposar de nous recursos específics que permetin millorar l’atenció als infants i joves que pateixen problemes greus de salut mental i també als que pateixen greus trastorns de conducta. Per açò impulsarem la creació d’una unitat d’ingrés específica per a infants i joves amb trastorn de salut mental i una atenció coordinada, integral i integrada d’aquest col·lectiu per part de tots els agents implicats: salut, educació i serveis socials. Fa falta una aula d’escolarització compartida on els alumnes amb un trastorn de conducta greu, i que no poden assistir de manera regular al centre docent per a les seves conductes disruptives, puguin seguir un itinerari formatiu sense haver de desvincular-se del seu centre de referència.

A Menorca només es poden fer ingressos hospitalaris a persones amb problemes de salut mental que siguin majors de 18 anys. Ens comprometem a evitar a aquests menors la necessitat d’haver de desplaçar-se a Mallorca per poder rebre una atenció amb condicions. 


Source: Federació de Menorca

Source: Sant Lluis

Comments are closed