Susana Mora: “si hem de viure del turisme, hi hem de poder conviure”

En els nostres pobles hi han de poder viure els residents sense haver de passar privacions, com sempre havia estat

L’accés a l’habitatge és un dels majors problemes als que s’enfronten moltes famílies menorquines i, de manera especial, la gent jove que vol iniciar el seu propi projecte de vida.

Només podrem resoldre el problema de la mancança d’habitatge i el seu encariment desmesurat si aplicam un conjunt de mesures de caràcter econòmic, social i urbanístic ben combinades. Són necessàries mesures de xoc que resolguin de manera ràpida els problemes més urgents i socialment més greus, però també hem d’avançar amb mesures estructurals que ens ajudin a solucionar la greu mancança d’habitatge.

Un dels principals factors que ha desencadenat l’encariment dels lloguers ha estat la proliferació de lloguer turístic fet en habitatges d’ús residencial dels pobles i ciutats, cosa que no està permesa, precisament, per garantir que aquests siguin pels residents i evitar l’increment incontrolat del nombre de turistes.

Com ha manifestat la presidenta del Consell Insular i candidata a la reelecció pel PSOE Menorca, Susana Mora “tenim l’experiència i el coneixement d’altres indrets turístics, com Barcelona i Eivissa, on aquests fets ja són una realitat. A Menorca encara esteim a temps per assegurar que els pobles siguin pels residents. No ens podem permetre arribar tard”.

Per part seva, el batle de Maó i candidat a la reelecció, Héctor Pons, s’ha afegit a les paraules de Mora i ha explicat que “fer compatible l’activitat turística amb una ciutat per viure és fonamental, per açò proposam fer un cens de tots aquells locals que estan buits per tal que es puguin convertir en habitatges. També volem impulsar noves infraestructures que permetin un turisme més repartit durant tots els mesos de l’any”.

Per altra banda, resulta evident que una bona gestió de l’activitat turística incideix directament en una millora en l’accés a l’habitatge. Així ho ha demostrat la delimitació iniciada fa uns anys establint i determinant aquelles zones on està permesa la comercialització turística d’habitatges amb l’objectiu de preservar la convivència i facilitar que totes les persones residents a l’illa puguin comptar amb un habitatge digne on desenvolupar el seu projecte de vida amb tots els serveis i equipaments necessaris per fer-ho.

És per això que hem de manternir aquest model de delimitació, ara ja incoroporat en el PTI, que permet donar una resposta equilibrada a les necessitats d’habitatge residencial i protecció als nuclis tradicionals i al sòl rústic.

Tot i això, sabem que aquesta mesura, per tal que sigui realment efectiva, ha d’anar acompanyada de les actuacions inspectores necessàries per detectar i sancionar els lloguers turístics il·legal. Això, juntament amb polítiques d’estímul al lloguer, permetrà la recuperació de la funció social d’aquests habitatges.

Una altra de les mesures proposades en aquesta línia és l’agilització de la declaració de Menorca com a zona tensionada, el que permetria que es pogués aplicar la limitació de preus màxims de lloguer i la resta de mesures previstes a la llei pel dret a l’habitatge estatal.

Mora ha afegit que “el nostre model està contraposat al del Partit Popular, que defensa el lloguer turístic en els pobles i ciutats i l’augment de sòl urbanitzable. Açò, entost de propiciar una davallada de preus i afavorir l’accés a l’habitatge a residents, fomentaria, encara més, l’especulació i l’increment desmesurat del turisme”.

Per concloure, Susana Mora ha volgut destacar i defensar que “el sector turístic és el nostre principal motor econòmic i volem que ho continuï sent. Però per fer-ho possible, hem de garantir la bona convivència d’aquesta activitat amb els residents”

Source: Federació de Menorca

Comments are closed