UN NOU PLA GENERAL URBANÍSTIC SENSE VIABILITAT ECONÒMICA

Els informes tècnics del propi Ajuntament d’Alaior posen en dubte la viabilitat econòmica del nou Pla Urbanístic aprovat inicialment, després de vuit anys de retard.

La previsió que recull el conjunt del Pla és que l’administració local hi gasti 11 milions d’euros, la qual cosa, vistes les liquidacions i inversions dels darrers anys, és més que difícil.

A continuació, suposa que les altres administracions gastaran en el Pla 71,5 milions d’euros, quan no hi ha cap documentació que avali aquesta previsió.

I per acabar-ho de rematar, suposen que les famílies i empreses gastaran en el Pla 69 milions d’euros, obviant la situació econòmica real del teixit econòmic i social del municipi.

Feim un Pla Urbanístic i que el paguin els altres.

I no ho deim noltros, ho han posat per escrit els propis serveis tècnics municipals que demanen una revisió a fons dels estudis econòmics que acompanyen el Pla, ja que així com està previst actualment és inviable.

Fum de formatjada.


Source: Municipi Alaior

Source: Es Migjorn

Comments are closed