ALAIOR, PRESSUPOST 2022

* 0 € per comprar terrenys per habitatge social.

* 0 € per ampliar la residència geriàtrica actual.

* 0 € per al projecte d’una sala multifuncional municipal.

* 0 € per a desenvolupar un programa d’impuls del comerç local.

* 0 € per incrementar els ajuts a les entitats culturals.

* 0 € per a implementar un Pla de Joventut.

Iniciatives positives que han presentat els regidors i regidores de l’oposició i que l’equip de govern no té en consideració.

Mentrestant, el Pla General Urbanístic acumula més de 7 anys de retard. El projecte de remodelació del carrer des Ramal, més que necessari, acumula més de 5 anys de retard.

La cessió del solar per a la construcció del nou centre de salut encara no s’ha materialitzat, acumula 2 anys de retard municipal.

La tramitació de la llicència dels hotels de Son Bou sense resoldre des de l’any 2017 i amb una gestió molt deficient per part de l’alcaldia i el responsable d’urbanisme.

I així podríem seguir amb molts exemples més.

Ara bé, els membres de equip de govern i el seu càrrec de confiança cobren més de 250.000 € cada any. L’equip de govern més car de la història.

Així no !!!

#MassaPropagandaPocaGestió

#MassaFotosPocaFeina

May be an image of a l'exterior


Source: Alaior


Source: Municipi Sant Lluis

Source: Es Castell

Comments are closed