El PSOE Ferreries es felicita pel compromís adoptat per l’ajuntament d’impulsar els objectius de desenvolupament sostenible 2030, en l’àmbit municipal

El Ple de l’Ajuntament de Ferreries va aprovar unànimement un acord que reconeix la importància de l’Agenda 2030 en l’àmbit del municipi i sol·licita l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS, creada en el marc de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP).

Es tracta d’una moció que el PSOE ha proposat a diferents municipis i que, entre altres punts, insta al Govern de les Illes Balears a coordinar amb els ajuntaments les accions previstes a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible; fa una declaració explícita a seguir avançant en la implementació de mesures per assolir els objectius de desenvolupament sostenible assumits per les Nacions Unides; i demana l’adhesió de la corporació a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030.

Entre els motius que sustenten la moció, es constata que, davant la situació d’emergència climàtica planetària, els ODS ofereixen un marc de consens que marca obligacions clares i inajornables, però que també permeten orientar les prioritats per fer front a la crisi ecològica. Els ODS són un instrument que facilita grans acords, amb un horitzó temporal prou ampli com per assegurar el desplegament de mesures transformadores. Un document que apel·la a tots els agents socials, econòmics i polítics, i els convida a dissenyar marcs d’acció adaptats a cada realitat local, sense deixar ningú enrere i dotant totes les accions i polítiques públiques d’una visió transversal de sostenibilitat, en una triple dimensió econòmica, social i ambiental.

Al setembre de 2015, els 193 Estats membres de Nacions Unides reunits en l’Assemblea General van acordar de forma unànime un pla d’acció que es basa en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites que la humanitat hauria d’assolir fins l’any 2030, per tal que al món hi prevalguin la pau, la dignitat, la justícia i la preservació del medi ambient.

La portaveu del PSOE a l’Ajuntament de Ferreries, Queta Camps, ha manifestat que la transformació ecològica és una prioritat per al desenvolupament social i econòmic, així com per al futur del municipi. En la seva opinió, “tots els estats i, dins d’aquests, tots els nivells de govern i sectors de la societat en són corresponsables”. En aquest sentit, també ha afirmat que “el compliment de l’Agenda 2030 requereix de la implicació i l’actuació de tots els agents socials, de les empreses, de la ciutadania, de les entitats privades i públiques, i de les administracions, sobretot de l’àmbit municipal, donat que es tracta de la institució més pròxima als ciutadans i ciutadanes i que les seves polítiques tenen una gran incidència”.

Source: Ferreries


Source: Municipi Ciutadella

Source: Es Castell

Comments are closed