El PSOE Menorca acusa el Partit Popular de mentir sobre el Decret Llei i li demana que torni al seny

Davant les recents informacions aparegudes en premsa sobre el Decret Llei d’Habitatge, en les quals el Partit Popular acusa el PSOE de “boicotejar” aquesta iniciativa i de voler frenar la seva aplicació, el partit vol aclarir alguns aspectes.

En primer lloc, el PSOE Menorca vol deixar clar als populars que es tracta d’un Decret Llei que no va d’habitatge públic, sinó d’habitatge d’iniciativa privada. De fet, el partit l’acusa de mentir, ja que defensen que el bloqueig a Ciutadella i a Maó impedirà que es pugui destinar sòl públic a l’IBAVI per seguir construint habitatge social a la nostra illa.

En aquest sentit, el PSOE Menorca recorda els populars que els ajuntaments podien cedir sòl públic per a la construcció d’habitatges de protecció oficial abans del Decret i ho poden seguir fent ara, amb la seva execució i posada en marxa. Per tant, no s’impedeix, de cap manera, que es pugui seguir cedint sòl públic, i demana que deixin de dir mentides i confondre l’opinió pública amb una qüestió que és cabdal per a la societat.

En segon lloc, el PSOE desmenteix que estigui “boicotejant” aquesta normativa, ja que el que fa és aplicar el que el Decret ja preveu de manera reiterada en les seves disposicions normatives: “Sens perjudici de l’eficàcia immediata de les mesures, els ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències en matèria d’urbanisme, poden acordar no aplicar aquesta disposició, o bé exceptuar l’aplicació d’aquesta en aquells equipaments per raons paisatgístiques, de procedència, de mobilitat o qualsevol altra en què es justifiqui la no implantació d’habitatge protegit o de preu limitat en aquell àmbit.”

Així, el que fa el PSOE és aplicar el que diu el decret i demanar que, mentre s’estudien les conseqüències i els efectes de l’aplicació en la seva totalitat d’aquest Decret Llei, els ajuntaments puguin analitzar, amb temps i forma, les mesures previstes en la normativa i que per als seus pobles siguin més interessants a l’hora d’aplicar-les. Cal recordar, també, que el decret és d’àmbit autonòmic i interfereix en les competències dels propis ajuntaments.

Amb tot, el PSOE Menorca defensa que la seva prioritat segueix sent la de garantir el benestar i la qualitat de vida dels menorquins i menorquines. Per tant, està disposat a col·laborar amb el Govern autonòmic, sempre de la mà dels ajuntaments, per trobar solucions equitatives i efectives que realment incideixin en l’àmbit de l’habitatge i donin solució als problemes reals que té la gent de Menorca. 

Source: Federació de Menorca

Comments are closed