El PSOE Menorca valora molt positivament que la Llei de Turisme de Balears incorpori la seva proposta d’una moratòria de noves places turístiques

La Llei reforça el model turístic, territorial i econòmic pel qual Menorca i el PSOE han apostant des de fa molt de temps

El PSOE Menorca valora molt positivament l’aprovació de la nova llei turística de les Illes Balears, “que reforça el model turístic, territorial i econòmic pel qual Menorca i el PSOE han estat apostant des de fa molt de temps”.

Com ha afirmat la Secretària General, Susana Mora, “amb aquesta llei, “Balears es menorquinitza”, i valora molt positivament que la llei incorpori, “tal com hem proposat, una moratòria de noves places turístiques, coherent amb allò que defensam pel creixement sostenible de Menorca”.

Els socialistes afirmen que la nova llei turística “fa una passa clara i valenta per la qualitat turística, entesa com un objectiu que ha de beneficiar tota la societat”. Afegeixen que “la nova llei significarà un avanç transcendental per a la seguretat i la salut laboral i la qualitat en el treball per a les persones que es dediquen a la indústria  turística. I a la vegada permetrà avançar de manera clara i decidida en el model de protecció ambiental i territorial pel qual Menorca ha apostat, des de l’aprovació primera del PTI l’any 1999”.

A més, sostenen que la llei “donarà un gran impuls a l’economia circular, tot ajudant a consolidar i enfortir les estratègies de Menorca, en favor de la conservació dels recursos naturals a partir d’afavorir la seva reutilització”.

Per altra banda, “la simplificació administrativa i l’agilitat en la tramitació que permetrà la nova llei farà que els objectius  en favor de la millora ambiental i la circularitat econòmica es puguin aconseguir de manera més ràpida i eficient. I permetrà que cada vegada més sectors productius puguin participar activament dels beneficis de l’activitat turística. Uns beneficis que han de poder arribar de manera directa o indirecta a tota la societat menorquina i, de manera especial, a les persones que es dediquen a les  activitats vinculades al camp i a la mar”.

Els socialistes menorquins es congratulen que les seves estratègies a favor de l’economia circular i la sostenibilitat “hagin estat escoltades pel govern de les Illes Balears”. I agraeixen, “de manera ben especial”, que la llei incorpori, “tal com hem proposat”, una moratòria de noves places turístiques, coherent amb el PTI que properament aprovarà de manera definitiva el Consell Insular de Menorca. Segons els socialistes, “açò permetrà definir un horitzó de qualitat i de prosperitat per la nostra principal indústria, des de el debat serè i la concertació social”. I conclouen: “volem que el turisme continuï sent el primer motor de la nostra economia. La prosperitat que el turisme genera ha de poder arribar a tota la societat menorquina i ha d’afavorir el benestar de totes i de tots”.

Source: Federació de Menorca

Comments are closed