L’EQUIP DE GOVERN D’ALAIOR SUSPÈS EN TRANSPARÈNCIA

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alaior suspèn en transparència.

Un estudi recent de la Universitat Autònoma de Barcelona així ho acredita, amb una nota de 4,2 punts sobre 10.

L’anàlisi corresponent a cada administració local es mira si hi ha informació actualitzada de la gestió que es realitza des de l’Ajuntament i que estigui situada correctament i sigui fàcil de localitzar i de trobar si una persona hi vol accedir.

El resultat de l’avaluació al nostre municipi és clarament deficient.

Sempre que es publica informació independent i objectiva de la gestió municipal d’Alaior, els resultats de la feina que s’ha d’impulsar des de l’alcaldia són negatius.

#MoltaPropagandaPocaFeina

Source: Municipi Alaoir

Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed