Reformem de forma integral la pista de l’skate park

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Ciutadella, gestionada per la nostra companya Gràcia Mercadal, hem duit a terme la reforma integral de la pista d’skate del nostre municipi. Aquesta es va inaugurar a l’any 2002 com a resposta a una petició del Consell Infantil de Ciutadella, i al 2010 es va duu a terme la seva primera remodelació. Degut al gran deteriorament generat per l’ús i el pas del temps, al 2019 ens vam veure amb l’obligació de tancar gran part dels mòduls de l’skate park pel gran perill que suposaven pels seus usuaris. És per això que al pressupost de 2020 es va generar una partida de 40.000€ i es va pactar, a través de diverses reunions amb l’Skate Club Menorca, quines havien de ser les actuacions a dur-hi a terme. Ja a finals de l’any 2020 es va fer la contractació d’una empresa especializada en obres d’aquest tipus d’infraestructures, i el passat 1 de març es van començar les obres de l’skate park de Ciutadella, les quals van finalitzar aquesta setmana i que han tingut una durada aproximada de 15 dies. El Club ha manifestat la seva satisfacció amb el resultat de les obres i estam planificant conjuntament unes jornades d’embelliment de la zona que el rodeja. Posteriorment ens posarem amb la corresponent homologació de la pista ja què, degut a que aquest es convertirà en esport olímpic a les properes olimpíades, tenim previst que en un futur s’hi puguin dur a terme competicions a nivell balear i altres actes. Paral·lelament estam treballant amb altres administracions per poder dur a terme altres actuacions al nostre municipi per a donar sortida a aquest esport tan practicat pels joves del nostre municipi.

Source: Municipi Ciutadella

Comments are closed