Tribuna del conseller Miquel Company: “cap a una economia verda i sostenible”

La situació actual que estem vivint, i que tantes persones i empreses estan patint, ha evidenciat, ara més que mai, el fet que s’hagin de reformular molts aspectes de la nostra vida en particular, de la nostra societat en general i, en conseqüència, de la nostra economia.

És cert que Menorca gaudeix, des de fa anys, d’un model propi que defensa, per damunt de tot, l’equilibri social, econòmic i territorial com a trets distintius de la nostra terra i societat. Però, ara, és necessari repensar totes aquestes qüestions des d’un altre punt de vista, no per canviar de rumb, sinó per potenciar, precisament, allò que ens fa diferents i únics en el món.

L’aposta per a la sostenibilitat va ser, en el seu moment, una aposta clara, decidida i valenta que va situar a Menorca a l’avantguarda del món i que, en l’actualitat, segueix sent pionera en aquest sentit. Per açò, des de les institucions seguim apostant per fomentar l’economia verda i per assolir els objectius marcats en el Pla Menorca 2030, entre ells, la implementació de fonts d’energies renovables i un major impuls a la mobilitat sostenible. Aquest és el camí si volem seguir consolidant la nostra Illa com a territori formatiu en l’àmbit energètic i, alhora, com espai creador d’empreses d’aquest sector.

Per altra banda, estudis afirmen que Menorca compta amb l’economia més diversificada de les Illes Balears, amb un 80% del PIB dedicat al sector serveis, el 9,5% al sector industrial i el 3,5% al sector primari. Un 7%, aproximadament, treballa en el sector de la construcció. Aquestes dades demostren que el principal repte que tenim, entre d’altres, és reforçar aquells sectors que encara no tenen prou pes en la nostra economia, reduint, així, la dependència en el sector serveis sense oblidar, però, que és el nostre principal motor econòmic. Es tracta que, mentre treballem per seguir sent capdavanters en un turisme de qualitat i sostenible, siguem capaços de crear valor en el sector industrial i primari.

En aquest punt, l’impuls al sector primari ha de ser clar i prioritari, apostant per un producte de qualitat amb major formació i professionalització, creant sinergies entre productors, restauradors i empresaris turístics, per tal de tancar el cercle d’una producció que cada vegada està més valorada i que convertir-se en un nínxol de llocs de feina estables i no estacionals.

També és fonamental oferir els mecanismes i les eines necessàries a la nostra indústria tradicional, afavorint, d’aquesta manera, una nova indústria dels sectors verds i combatre, així, els handicaps de la insularitat, aportant valor, tecnologia i innovació per fer-la encara més competitiva en un entorn de cada vegada més globalitzat.

Malauradament, la pandèmia ha afectat molt greument el sector serveis i, per tant, a gran part de la nostra economia. De fet, les Illes Balears lideren les xifres d’atur a Espanya pel fet que les mesures de confinament han suposat un mur a la reactivació de l’activitat turística. Davant d’aquest escenari, es posa de relleu la importància de redefinir l’estratègia turística, apostant, per exemple, per l’estratègia Smart island, vinculada a la modernització d’establiments i zones turístiques. Per tant, com més sòlids siguin tots els sectors econòmics de la nostra illa, més resilient serà la nostra economia i millor resistirà a xocs externs com la pandèmia.

Un altre repte que s’ha posat de manifest arran d’aquesta crisi, és la necessitat de rellançar l’estratègia de Menorca en matèria de digitalització tot aprofitant les oportunitats que ens ha brindat la situació. En aquesta línia, una de les apostes estratègiques ha de ser contemplar la modalitat del teletreball amb vocació de permanència i amb legislació pròpia que reconegui els

drets dels professionals de tots els sectors, així com fomentar la captació i retenció de talent per enfortir una economia estable per a tot l’any.

A més, els estaments públics han dirigit gran part dels seus esforços a pal·liar els efectes més negatius d’aquesta crisi, posant en pràctica el mecanisme dels ERTOs, amb ajuts als autònoms i a les empreses, aportant liquiditat i flexibilitzant les obligacions tributàries i fiscals. No obstant, som conscients que segurament no haguem pogut arribar a tothom i que aquests ajuts no han tingut tot l’impacte que ens agradaria, però la feina feta per part dels governs i les institucions ha estat important i han seguit el camí dels estímuls de l’economia, la intervenció estatal i el reforç de l’Estat de Benestar.

En definitiva, Menorca, les Illes Balears, Espanya i, fins i tot, Europa, han estat a l’altura de la situació demostrant, una vegada més, que els governs progressistes són capaços de transformar la societat sense deixar ningú enrere i vetllar per una economia més justa i sostenible. Aquesta és la Menorca de present i futur que volem, una Menorca compromesa amb el benestar i la protecció de tantes persones, treballadors, empreses i autònoms que conformen, entre tots, un teixit social i empresarial fonamental per mantenir el nostre Estat de Benestar.

Source: Federació de Menorca – Portada FSM

Comments are closed