6.675.000 € PER ALAIOR

Aquesta és la quantitat que rebran les 80 empreses i autònoms del nostre municipi que han sol·licitat les ajudes directes estatals per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.El Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears van signar un acord per una aportació total de 855 milions d’euros per al conjunt de les illes.

Per Menorca s’han aprovat prop de 60 milions d’euros.Així idò, per al municipi d’Alaior es tracta d’una aportació econòmica extraordinària i molt necessària per al teixit econòmic del nostre municipi, i es reparteix de la següent manera:

* 14 empreses rebran entre 100.000 i 600.000 euros.

* 49 empreses i autònoms rebran entre 10.000 i 100.000 euros.

* 17 empreses i autònoms rebran entre 700 i 10.000 euros.

6.675.000 euros per Alaior és com rebre l’aportació econòmica per fer 3 escoles infantils, o com tota la inversió feta al Convent de Sant Diego en 10 anys, o com totes les despeses anuals de personal, de funcionament i de manteniment de la població corresponents al pressupost municipal.

Per tant, es tracta d’un fet històric per Alaior, gràcies als governs progressistes que han activat un escut social i de recuperació econòmica justa amb la finalitat de no deixar ningú enrere.

#HiHemEstat#HiSom#HiSerem

May be an image of arbre i a l'exterior

Source: Municipi Alaoir


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed