Camps ha de respectar la separació entre el seu àmbit privat i la seva feina institucional

El PSOE Migjorn, preocupat per la contractació d’un advocat personal de Camps per als serveis municipals i pels encàrrecs de caire privat que fa la batlessa al personal de l’Ajuntament.

4 de juny de 2021.

El PSOE Migjorn està preocupat per la poca separació entre l’àmbit públic i l’àmbit privat que fan alguns membres de l’equip de govern. Per aquesta raó, en el ple de dia 27 de maig, va presentar una moció en la que demanava:

  1. Que el consistori contractés advocats diferents als que són advocats personals dels membres de l’equip de govern; 
  2. Que els membres de l’equip de govern no demanin al personal de l’Ajuntament encàrrecs destinats a resoldre temes de caire personal;
  3. Que no es contracti a professionals externs per a dur a terme feines que pot fer el personal de l’Ajuntament;
  4. Que, en cas de necessitar un professional extern, no se li encarregui la feina només de manera verbal, sinó que es redacti sempre un contracte que especifiqui les tasques a fer.

El Partit Popular va votar en contra d’aquestes propostes que, segons els socialistes, “no només són de sentit comú, sinó que són requisits de transparència i de bona governança”.

La preocupació del Grup Socialista ve motivada per diferents episodis en els últims mesos que troba molt sorprenents. Primer, el fet que un dels advocats contractats més recurrentment per l’Ajuntament sigui P. L. Jordi Petrus, advocat personal d’Antònia Camps i Ramon Verdú, actualment batlessa i regidor d’Urbanisme. Segons els socialistes, “sembla que Camps i Verdú mesclen la seva vida privada amb la institucional”. 

En el moment que l’Ajuntament contracta i paga un advocat que és el mateix lletrat que fa serveis a nivell privat a la batlessa i el regidor d’Urbanisme, s’entra en una situació de conflicte d’interessos. L’equip de govern, per exemple, va encarregar a P. L. Jordi Petrus la redacció d’un conveni entre l’Associació de Jubilats i el Consistori que ens va costar a totes les migjorneres i migjorners 5.445 €. Un tipus de conveni que sempre havia redactat la secretària interventora de l’Ajuntament, sense cost addicional per l’Ajuntament. Altres exemples de feines municipals encarregades al mateix advocat són la redacció d’unes al·legacions al Pla Territorial Insular per un import de 3.630 €, unes al·legacions que s’haurien d’haver redactat entre totes les regidores i regidors del Ple, com a representants del municipi. A aquests exemples encara hi hem d’afegir i sumar altres adjudicacions – sempre al mateix beneficiari – són les unitats d’actuació per l’import de 14.520 € o la redacció d’un conveni amb els germans Santaló per un total de 3.932,50 €.

Preocupats per aquesta manca de diferenciació entre l’esfera pública i l’esfera privada d’alguns membres de l’equip de govern local, el 26 de marc de 2021 el Grup Socialista va demanar informació oficial sobre diferents contractes a dit que tenen sempre el mateix beneficiari: P. L. Jordi Petrus, de la companyia madrilenya LEPALAIS JURISDICE, SL.

Després d’obtenir la documentació, hem pogut constatar que l’adjudicació del contracte per redactar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament i els propietaris de Binicodrell de Darrera es fa el 22 d’abril de 2021, 4 setmanes després de la nostra sol·licitud de documentació, un fet que consideram una irregularitat manifesta. Aquest fet s’agreuja si es té en compte que l’Ajuntament haurà pagat per partida doble l’assessorament jurídic per aquest conveni amb Binicodrell, ja que a part del document redactat per l’advocat P. L. Jordi Petrus (sense cap contracte adjudicat), també la secretària de l’Ajuntament va haver de fer el corresponent Informe Jurídic i va haver d’informar el nostre plec d’al·legacions.

Finalment, un altre fet que estranya molt al Grup Socialista és el cas en què Antònia Camps, a títol privat i a través de l’advocat P. L. Jordi Petrus, va sol·licitar a l’arquitecte municipal de l’Ajuntament es manifestés sobre un conflicte urbanístic entre ella i el Consorci de Protecció del Sòl Rústic, un afer en el qual l’Ajuntament des Migjorn no hi té competència. Des del PSOE Migjorn es va demanar a Camps que, si necessita els serveis d’un arquitecte per un afer privat, que no ho encarregui a l’arquitecte municipal. Evidentment, en la mateixa situació, qualsevol altra veïna o veí hauria demanat i pagat aquest informe a un arquitecte privat  – no l’hagués pogut demanar a l’arquitecte de l’Ajuntament per obtenir els serveis de forma gratuïta, com ha fet la batlessa. En definitiva, la senyora Camps s’aprofita de la seva posició de batlessa per obtenir, de franc i pels seus afers privats, uns serveis que qualsevol altra persona els hagués hagut de pagar.


Source: Municipi Migjorn

Source: Es Castell

Source: Ferreries


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed