El conseller socialista, Miquel Company, presenta al Comitè Insular l’esperit i la filosofia que ha orientat i marcat la revisió del PTI del 2003

Els membres del Comitè Insular del PSOE Menorca van mostrar el seu suport a tota la feina feta durant aquests anys de revisió del Pla Territorial Insular, un document fonamental per a l’ordenació i equilibri del model que defensam per a Menorca

El conseller d’Economia i Territori del Consell Insular, Miquel Company, va presentar aquest cap de setmana als militants socialistes, els principals objectius i línies d’acció que han orientat i marcat la revisió del PTI del 2003. Aquesta feina, iniciada durant la passada legislatura per la consellera i Presidenta, Susana Mora, posa de manifest el mateix compromís amb la protecció del territori des d’una vessant d’equilibri social, econòmic i sostenible. 

En aquest sentit, la secretària general de partit, Susana Mora, es va mostrar orgullosa “perquè els socialistes hem assolit una fita importantíssima per a Menorca i que, gràcies a la ferma defensa d’un model pioner, ha fet que tinguem un ADN diferent a altres territoris, permetent que, a dia d’avui, Menorca sigui més resilient a situacions especialment adveres per a la societat, i més en un moment com el que estem vivint marcat per la pandèmia mundial de la Covid 19”. 

A més, Mora va afegir que “el PTI del 2003 va definir i marcar un model d’illa molt concret: pretenia ordenar el desenvolupament urbanístic, econòmic i social del territori menorquí”, sempre en línia del fet que “el tractament a les zones rústiques havia d’anar lligat a la preservació del camp i del sector primari; les zones residencials naixien per albergar els residents, sempre tenint en compte les densitats demogràfiques de cada població i, per últim, l’activitat a la zona turística s’havia de donar en aquesta per a la seva clara vocació turística”. 

A partir d’aquí, el conseller d’Economia i Territori del Consell Insular, Miquel Company, es va sumar a les paraules de la presidenta, recordant que “el resultat d’aquesta revisió ha estat gràcies a la feina que va començar tot l’equip socialista que presidia la institució insular en aquell moment, Joana Barceló, i que culmina en un document revisat i actualitzat d’acord amb els principis de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides”. 

“De fet, aquesta revisió neix amb un important aval a les línies mestres per part dels principals sectors socials i econòmics de Menorca, unes línies que, en definitiva, marquen el procés de la transformació energètica i del model turístic de la nostra illa, de la diversificació de producció agrícola i de la creació de noves activitats econòmiques que estan sorgint i que encara n’han de sorgir”, va concloure Company. 

Concretament, la filosofia de la revisió del PTI marca un clar model de preservació del sòl rústic vinculat a la valorització del patrimoni i l’activitat agrària de Menorca; una aposta ferma per l’energia i la sostenibilitat, fonamentals per fer sostenible el camp i també l’activitat turística; un model turístic que passa per a la modernització de les zones turístiques amb la implementació d’energies renovables i un model urbà inclusiu i segur per a tothom. 

Amb tot, el PSOE Menorca vol recordar que el PTI és una eina d’origen socialista que ha marcat un model territorial únic, avançat en el temps, i que ha assentat les bases de present i futur de la Menorca que sempre hem defensat i volem per a tots i totes. El model està decidit des de fa molts anys, la revisió no ha fet més que adaptar-lo als nous temps i ha dibuixat el que som avui dia, el que volen ser els altres i el que serem en el futur. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed