El PSOE Menorca reafirma els valors socials i democràctics com a base dels ideals socialistes

Els socialistes de Menorca han celebrat la jornada de taules rodones sobre les polítiques socials, el model territorial i econòmic i sobre la democràcia 

La Secretària General del PSOE Menorca, Susana Mora, ha iniciat la jornada de taules rodones explicant que “és fonamental debatre i confrontar idees, així com enriquir-nos amb les inquietuds que ens mouen a tots i totes i que esdevenen necessàries per replantejar les decisions i adaptar-les a les realitats del dia a dia”. Aquesta és, en paraules Mora, una de les prioritats per als socialistes. 

A més, ha fet referència al fet que “la pandèmia mundial ha sacsejat i ha posat en perill els pilars fonamentals de l’estat del benestar, però gràcies a l’esforç d’una societat unida i unes institucions coordinades, hem aconseguit consolidar-los i sortir endavant”. A més, “ha quedat palès que la posada en marxa de polítiques progressistes ha reforçat l’estructura social i ha donat resposta a les principals demandes de la nostra societat”. 

Mora ha afegit que les qüestions que s’han tractat en aquests debats són, precisament, els grans reptes sobre els quals “Menorca hi ha estat fent feina i que ha abordat des de la realitat local, tots ells orientats en garantir una major cohesió social, en fomentar la redistribució de l’economia, tenint en compte que el nostre territori és fràgil i ilimitat, així com en avançar cap a unes bases de la democràcia encara més fortes i estables”.

Per acabar la seva intervenció, Mora ha agraït la participació de nou ponents “magnífics” en tots els seus àmbits i que, des del seu coneixement pràctic i professional, així com des del seu impecable compromís públic, “han ajudat a donar-nos una perspectiva en aquests temes cabdals per al món, però també per a l’illa, per seguir fent feina de forma conjunta entre les administracions i la societat”. 

Una de les principals idees que s’han constatat a la taula rodona sobre polítiques socials és que les societats igualitàries són les que demostren més eficàcia i resiliència. De fet, l’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital en el Congrés dels Diputats ha estat, precisament, una de les iniciatives més importants en aquesta direcció. 

Quant a la taula rodona sobre l’equilibri entre economia i territori, s’ha posat de manifest la feina feta a Menorca en aquest sentit pel que fa al model de desenvolupament lligat a un turisme sostenible. Pel que fa a la taula rodona sobre democràcia, s’han posat de manifest que els populismes són una de les amenaces que atempten directament contra els valors democràtics de la nostra societat. 

Amb tot, l’enriquiment del debat ha ajudat a extreure unes conclusions que van en línia dels ideals socialistes i que demostren, de cada vegada més, la seva fortalesa. De fet, aquestes conclusions s’inclouran en la ponència marc que ha de guiar i dirigir el partit durant els propers quatre anys i que s’aprovarà en el seu 14è Congrés els dies 22 i 23 de gener a Sant Lluís. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed