El PSOE reitera que l’ampliació del CS del Canal Salat és la solució més efectiva per millorar els serveis sanitaris i no posa en perill els altres projectes sociosanitaris de Santa Rita

Davant la cessió de terrenys a Santa Rita al Govern balear per a construir un nou centre de salut i tancar el centre del Canal Salat el PSOE CIUTADELLA vol manifestar:

  • El PSOE Ciutadella es reafirma que conservar i ampliar el centre de salut del Canal Salat és la manera més efectiva de millorar els serveis sanitaris a Ciutadella.
  • Des del PSOE Ciutadella ens oposem a que la construcció d’un nou centre de salut pugui significar desmantellar el Canal Salat com a centre sanitari tal com apunten les informacions que han transcendit del Govern balear i que recull el Diari Menorca. En tot cas, lamentem no tenir informació de fonts oficials sobre que passarà amb en Canal Salat actual. Demanem a l’equip de govern del Partit Popular una explicació clara davant un assumpte de vital importància per Ciutadella.
  • Malgrat aquesta manca d’ informació del govern municipal al respecte, ahir al Ple no ens vam oposar i vam fer un vot responsable d’abstenció a la cessió al Govern balear d’uns terrenys a Santa Rita per projectar-hi un SEGON centre de salut, tal com va proposar i manifestar sempre públicament l’equip el Partit Popular, proposta que va ser estalonada favorablement pels grups del PSM, Ciutadella Endevant i Vox.
  • Des del PSOE vam defensar, això no obstant, que per accessibilitat, perquè pensem que és un projecte més ràpid i àgil per solucionar les carències actuals sanitàries a Ciutadella i perquè el centre de salut del Canal Salat és una ubicació més propera a la població, era millor i és apostar per l’ampliació de l’actual centre, que no per la construcció d’un nou de nova planta a una altra zona del municipi.
  • Des del PSOE apostem per la sanitat pública de qualitat i volem que Ciutadella pugui ampliar les instal·lacions sanitàries junt també amb el desenvolupament dels serveis sociosanitaris i de serveis social previstos. Dubtem que tot el que necessita Ciutadella en aquesta matèria, més altres, ( jutjats…) tinguin cabuda a Santa Rita. I no podem renunciar a res.
  • Hem de tenir en compte també que els terrenys de Santa Rita es preveuen que serveixin per donar cabuda a les necessitats de serveis socials i sociosanitàries del municipi. I en cap cas la ubicació d’un centre de Salut no pot fer perdre o ajornar els projectes d’instal•lacions sociosanitàries que necessita construir Ciutadella durant els pròxims anys.

GRUP MUNICIPAL DEL PSOE A L’ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA


Source: Municipis Ciutadella

Comments are closed