Mercedes Garrido: “El Partit Socialista és el primer partit que ha dit alt i clar que vol abolir la prostitució”

La Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, Mercedes Garrido, repassa per al canal de youtube del partit, www.psoemenorca.tv, les polítiques en matèria d’Igualtat i Dona que s’han posat en marxa en els últims anys, en coordinació amb totes les administracions governades pels socialistes. 

Garrido ha començat la seva intervenció assegurant que “la principal reinvidicació que planteja el moviment feminista i que ens hem de plantejar totes les dones és, precisament, la reinvidicació salarial”. De fet, “per poder aconseguir fer el nostre projecte de vida amb total llibertat i igualtat, necessitam, per tant, una total independència econòmica. I aquesta no l’aconseguirem si no lluitam per reduir la bretxa salarial”. 

Precisament, “les Balears és la Comunitat Autònoma, després de Canàries, amb unes dades de la bretxa salarial més baixes. Hem pogut observar un descens de dos punts, tenint en compte que les pensions s’han incrementat i el Salari Mínim Interprofessional ha augmentat, en els darrers tres anys, més d’un 26%, a més dels efectes de la reforma laboral, els quals ofereixen una millor i major seguretat a les dones”. 

Per altra banda, el full de ruta feminista que té el Govern balear per deplegar les polítiques que condueixen en una millora de les condicions laborals i socials de les dones és, en paraules de la socialista, “transversal i molt divers”. En aquest sentit, “continuam fent feina en la lluita contra la violència masclista; en la lluita contra la violència sexual i en fer que la igualtat entre dones i homes sigui efectiva i real”. 

Concretament, per empoderar a les dones des de tots els àmbits d’actuació, “hem posat en marxa, entre altres, un programa d’ajuts a través de les cambres de comerç per ajudar a aquelles dones que vulguin impulsar el seu propi negoci o internacionalitzar el seu negoci més enllà de les nostres fronteres. Més de 300 dones han pogut beneficiar-se d’aquest programa, 25 de les quals són menorquines”. 

A part d’això, “és fonamental educar els nostres fills i filles en igualtat, i en aquest sentit hem contractat agents de coeducació a tots els centre escolars per tal que puguin explicar-los la importància que entre dones i homes no hi ha cap diferència, que tots i totes hem de ser corresponsables a l’hora de participar en qualsevol àmbit de la vida i que, sobretot, tots i totes tenim els mateixos drets”. 

Sobre el pla d’explotació sexual de les Illes Balears, Garrido ha estat clara. “El Partit Socialista és el primer partit que ha dit alt i clar que vol abolir la prostitució. Balears és el primer destí turístic sexual d’Espanya, i per aquest motiu ens hem convertit en una de les primeres comunitats autònomes en posar en marxa aquest pla, així com diverses accions concretes que vagin en aquest camí”.

En aquesta línia, “hem presentat un projecte europeu, juntament amb vuit comunitats autònomes més, que ajuda, precisament, a aquesta abolició. És a dir, si una dona decideix abandonar la pràctica de la prostitució, des de les institucions l’acompanyam en aquest procés i a fer-ho en totes les condicions que es mereix, fins que aconsegueix desenvolupar la seva vida amb igualtat i independència econòmica”. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed